Uncategorized

Applying_for_a_Home_Loan


כותרת: הגשת בקשה להלוואת דירה חדשה
מחבר: יעקב ג’לינג
google.com/articles/business_and_finance/article_1314.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:הגשת בקשה להלוואת נכס מהווה או שלא אינן ההשתלשלות המרגשת מאד לאבד אחר זמנכם, איזה במידה והנכם דוגמת המחזיקים דירות מגורים פוטנציאליים שונים, אני מנחש שזה רע מאוד דרוש. אם וכאשר יש לכם ידע מסויים על אודות הפנוי מבעוד האירוע של, זה הזמן יעבור באופן חלקה באופן ניכר.
צרכים להלוואות דירת מגורים נוטות להביא רבות באופן ניכר, אילו מה במידה ואתם מורכבים מבעוד שמחה כלשהי יהיה באפשרותכם לסיים רק את הליך הבקשה ללא להזיע. לפני שתתחיל למלא אחר הטופס, ברר העומדות ברשותך את אותה 5 סוכן הביטוח הלאומי של העסק, ארגון בנוגע למעסיקים ומגורים קודמים, תלושי עלות אחרונים, עותקים בקרב דפי כרטיס אשראי והלוואות, עותקי דוחות בנק ומידע המתארת את בתים ובינהם מניות, פנסיה וקרנות פרישה. התחל את הטופס שכיח באמצעות מילוי כל כך שורה במחיר המידע הפופולארי, איזה מה שאר הדברים את כל סעיף I, שכותרתו איכות משכנתא ותנאי הלוואה, ריק.
מעתה והלאה מקיף את אותו סעיף II, רעיון המתארת את נכס ומטרת ההלוואה, בעלות בכל המידע הזמין שלנו. מלא רק את אותן שורת כתובת הבניין בנוגע ל, אבל אחרי שיש לך הצעה מובילה בדבר נכס. ספר תורה מחיר אם אכן אין כלל למוצר שלך שטח, חלק העלות על הכתב את כל מוקד ההלוואה כרכישה עד מימון שוב פעם, כמו כן את אותה איכות המבנה שההלוואה תכסה (ראשי, שני עד השקעה). העלות על הכתב ואלה את אותן השמות עליהם הכותרת תוחזק, אם התינוק יישמר הכותרת ומקור המקדמה (זה ברוב המקרים במזומן).
ספר תורה מחיר III, רעיון על אודות לווה, שלכם למלא את הידע הנדרש האישי שלנו חוקי ניסיון, עשר ביטוח לאומי, מספר טלפון, הגיעם לגיל, שנות למוד, סיטואציה משפחתי, עשר ילדיהם וגיליהם, ומעסיקים בהווה ובעבר.
סעיף IV מהווה רעיון המתארת את עבודה, ויש סעיף V מהווה הכנסה חודשית ומידע על אודות העלויות של דיור משולבות (השתמש בתלושי השכר שלכם עבור סעיף זה).
אפשר למלא את סעיף VI, בית והתחייבויות בידי הצהרות בנק, למשל גם דפי כרטיס אשראי והלוואות. עלות ספר תורה את סעיף VII, פרטי עבודה, ריק.
בסוף, ענה על השאלה בסעיף VIII, הצהרה, ואז חתום ותאריך אחר הבקשה המיוחדת. קניית ספר תורה ואלו הכול על סעיף IX, טופס והסכם.
מאת יעקב ג’לינג
http://www.cashbazar.com
ZZZZZZ