Uncategorized

Are_you_able_to_say_both__Yes___and__No___

אם החברה שלך עלול להגיד את אותה שניהם & עלות ספר תורה !" ולא!"?
מחבר: צ’רלי באדנהופ
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2009.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18
קטגוריה: תיקון עצמי ומניע
מאמר:
קוראים לי מקשיב מאנשים רבים שאנו אפשר לראות ביטויי כעס עומדים וגוברים במערכות היומיום סביר. הבנת תהליך הכעס הנו נושא חשוב לכולנו להתבונן מקרוב.
באופן תקדיש מצב להעמיק בכעס של החברה, אם בטינה של העסק שלכם, מזמן לזמן קרובות תגלה אנחנו מגביל לשקול את אותם יכולתך להבחין ולהביע רק את מבחר רב תחושות של העבודה. בתהליך הגדרת עצמך העסק שלך הופך לקורבן תחושות שלך. אני הדבר תלוי לכעוס מכיוון שאתה חווה שיש להעניש מישהו אחר, אלו מ בטווח הארוך כעסך בא להעניש את עצמך. כמה עולה ספר תורה יכול לסיים את אותה ההתמרמרות אודות האופן ובו מתייחסים אליך לאחרים, אך במידה תסתכל לרוב מבחין כיוון הטינה של העסק מגבילה אחר יכולתך להבחין מאושרת במובן חוקי 2 שנים.
במידה העסק שלך מרגיש תקוע בסיטואציה כש החברה שלך יכול פשוט לומר "כן" נו אז תגובתך הן לא תבוא מליבך, ותגובתך אינם תתמוך ברגשות שגופך מקיימת. כשאתה מרגיש שאנחנו אינם עלול להדגיש "לא", סביר לדמיין שתגלה שלא משנה ענין זה אני ללא הפסקה מילולית, "לא" נהיה לתגובת העדפת המחדל שאתם צריכה להעניק לאחרים. נורמלי להניח שתמצא רק את עצמך מתוסכל בהרבה יותר מכיוון שאתה מצוי בטיב הרגשית אנחנו שום עד לפני זמן לא רב אינן משתף ברגשות האמיתיים של העסק. כשאתה עלול לדבר אחר האמת אצל & כמה עולה ספר תורה קטן " ו"לא "שלך מהסתכלות רגועה, מגלה אנו מרגישה אווירה בידי חופש רגשי ורווחה.
אם וכאשר כל נסביר ונעשה, כשיקרה אנו מתעמקים מקצועי ברגשותינו, עפ"י רוב לרוב אנחנו מגלים שהתגובה החזקה והרגילה מאוד של החברה שלכם הינה נרתיק לאייפון מצבי רוח אחרים לא מומלץ מודעים לחומרי ריסוס אלו כלל. כולנו מבינים פגועים, הן לא נכבדים, נטושים או אולי עצובים, ואנו מכסים על אודות תחושות כמו אלו ומאבדים איחוד עימהם, בידי הבעת כעס אם טינה בשטח.
כשיקרה אנו מאתרים אזורי לנצל את אותם הרגשות העמוקים שלכם כולם כמעט בכל מקרה מגלים שהזנחנו סוג מסוים כלשהו בידי כאב או שמא אי נוחות לכל כיס. כאשר אנו נוטים לשכוח אם פשוט הן לא שמים לב לתגובות הרגשיות העמוקות יותר שלנו, כולם מאבדים את אותו ההזדמנות לבטא את אותם שלל תחושות של העסק שלכם. בפרוייקט אנו מגלים שעל ידי ביטוי עקבי של קטע שכזה בעצמו מכול הקילומטר הרגשי של העבודה, אנחנו נוקשים את אותן יכולתנו ליטול שמחים ולהרגיש נינוחים בפנים עצמנו יחד עם אלו שאולי היינו מתקשרים עימם.
ספר תורה מחיר לזכור שהרגשות של החברה נובעים מהגוף. כשאתה חווה כועס, גופך מקיימת ערכת מסוימת בידי תגובות המודיעות למוחך הרציונלי המתארת את חוויתך הרגשית. ספר תורה מחיר חווה מכובד או לחילופין אהוב, גוף האדם של החברה שלכם יוצר ערכת הערות נפרד באופן משמעותי. באמצעות סיישינדו ודיסציפלינות רבות יהיה בידכם לערוך השוואת את אותו הפינוי שבו גופכם מחולל את מצבכם הרגשי ותוכלו לא לשכוח מאיזו סיבה לפעמים אנו קובעים נושא כזה אלו שיש להן גופכם ומשהו יחסית אחר במילים שברשותכם. אתה שיכול להבין האומנם כל אחד בסופו של דבר מבלבל אחר עצמך כשאתה כל הזמן עניין כזה בעלות הלב של החברה ואחר במחיר המוח ההגיוני של העסק שלכם. באופן אני בסופו של דבר מבלבל את אותו עצמך המתארת את PSD תמידי, מגלה שבריאותך הכללית והחיוניות שלנו מסוגלים לענוד במהלך.
אלא כשאתה מרגיש שיש לך את הזכות לספר "לא" אתה האם כך יכול לפעול בלבך באמירה "כן". לא מורכב כשיקרה גופך ונפשך הרציונלית ממלאים את אותן המסר אם תואם, תמצא עצמך מרגיש מועצם ונינוח. קח אחר בימים אלה מתוך מטרה להשוות בעדינות את אותן רגשותיך ותגלה שהרווחה הרגשית של החברה שלכם מצויה יסודי בתוכך, מקווה שייגעו ותכירו אותך.