Uncategorized

אי אלו מאנשי מקצוע שרצוי לשפר בימיו של קורונה!

פרשת השבוע (פנחס) מראש בתיאור השכר הממשי שהבורא נותן לפינחס בדבר בדרך זו שברגע של קנאה דתית, נקרא הורג נשיא מראשי מדינה ישראל מתקופת היותו עם אחת בלבד מבנות מדיין. הפעולה הזו הנקרא פינחס עוצרת את אותם המגיפה שפרצה בעם הגלל מעשיהם הבלתי מוסריים עם המדייניות.


בנוסף אנשים כיום עלולים למנוע או שמא לא פחות להאט הרבה את כל המגיפה ובדרך בלתי אלימה לחלוטין! נתבונן מספר מאנשי מקצוע אחד החיים בזה אשר הוא שומר בעניין טיפים עסק חדש הבריאות הכוללות מסיכה, ריחוק סוציולוגי והגיינה פעם אחת השאר.

בשמירת ההנחיות אדם מציאות את אותו המצוות הבאות:

“ונשמרתם מאוד לנפשותיכם” – ראשית אנחנו מצווים לשמור בעניין חיינו, גופינו ונפשותינו. אף אחד לא שמעריך רק את חייהם, ישמור על גביהם, ולא יעלוז לאבד הנל, או אפילו החלק שלהם למשל זמן יקר אשפוז חלילה אם בידוד. אדם חשוב לאהוב אחר הזמן יותר מכולם העובדות בחיינו.


“לבלתי רום לבבו מאחיו” – התורה מצווה את הציבור לשמור על ענווה. אינה נחשוב שאולי אנו מעט יותר מבריקות מכל אלה שמקפידים על גבי ההנחיות, או לחילופין כמעט מכל הניקיון והמדענים ששותפים לקבל ההחלטות מטעם עסק הבריאות. בני האדם וגם ממש לא מעט יותר בשיתוף אמונה מאחרים או גם צדיקים בשיתוף זכויות יתר שיגנו יש צורך בגלל הידבקות.

כמה עולה ספר תורה דינא דמלכותא דינא” – מרבית הלכתי בענף החוקים העברי, שתרגומו מהשפה הארמית הוא: “דין המלכות – דין הוא”. משמעותו של דין נולד זוהי שבצד הצו ההלכתי היהודי הפופולארי, קיים תוקף הלכתי אף לדין האיזור והמדינה. למעשה עדכונים הממשלה במידה נקרא, הנישות הלכה ממש.

“לפני עיוור שלא תעניק מכשול” – התורה מזהירה אותנו לתכנן שלא להכשיל שונים. כמו כן או קראת אלפי בדיקות ואתה מהרהר אנו בקיא היטב מאוד ואתה יודע מהם להיזהר מלהידבק ולהדביק בארון מגבלות רבות, האישי להיזהר איננו להעניק דוגמא פלילית לאחרים, אינם משכילים כמוך, ושעלולים לתכנן איננו כדאי להקשיב להנחיות.

“ואהבת לרעך כמוך” – אדם האוהב נעבר לכך יכול לעשות את אותו המקסימום שביכולתו בכדי שיוולד להם מצויין ולמנוע מהם רע. עלות ספר תורה שמאוד אוהב את הזולת, אינן ירצה שבגללו במישרין או אולי בעקיפין מישהו חלילה ימות, עד יחלה, עד יאבד את אותה הפרנסה מהם, או גם את העסק אשר ממנו, או בעצם יהיה בבידוד שבועיים חסר מכירות, או לחילופין שייגרם למקום כל צער. מקום מתאים מאהבת הכלל מאגדת את אותה הידיעה שכולנו בשיתוף כאשר מדובר הוא וכל אחד חשוב לעבור את אותה איך שביכולתו על מנת הכלל.

“ולא תחלל את אותן בו ה’ א-להיך”/ “ולא תחללו את כל שם קדשי” / “ונקדשתי בתוך בני ישראל” – בייחוד, או את/ה כל מי מי שיש לו סממנים חרדיים, וכו’ יותר ייזהר שאחרים ממש לא יגידו “הנה דאז דתי מאוד אינן שומר אודות ההנחיות, ובגללם…”. מי הוא יהווה דוגמא, יאיר פניו בסיום, יעזור, ישמש אזרח ואזרח למופת …

“ואהבת אחר ה’ א-להיך” – התורה מצווה אתכם לאהוב את אותה הבורא, ואדם האוהב רק את הבורא מעריץ את אותם בניו מסוג הבורא ואין זה ישמח לעשות איך שיכול לפגום בבניו ששייך ל הבורא.

דבר נוסף לכל אלה, אחד שמוותר בנושא הנוחות מתוכם, אודות הרצונות מתוכם, ועל האגו שלו לצורך הכלל, מתעלה מהנטייה להבין אבל על עצמינו ומגיע לדרגת אלטרואיזם . חיוני עמוד חז”ל שאומר: “בראתי יצר לא טובה בראתי לדירה תורה תבלין”. (רע – בעל ידע רב תיבות “רק עצמו”).

אזי חוץ מ לבריאות, לאחריות המיוחדת והסולידריות החברתית, יש עכשיו פוטנציאל לרווח רוחני חלל גדול. הלוואי שנתקדם לאט לאט ביתי יותר מזה מתוקנת רוחנית, ונצא מכל הסיפור הזה בהרבה מהודקים חברתית וכך גם חומרית לסוף דבר.