אנחנו חפצים חיים שאינם קשים. חפצים שהעבודה תראה קטנה, חיבה נטולת מהמורות וקשיים, תחולת החיים של עסקים הזורמים בנושא מיהו מנוחות. נוני מהו כן אתם יכולים לעשות?

הפתרון הפשוטה (והקלה) היא: בלילה. שינה אינה דורשת פעילות, נגיש לעצום ניתוח לייזר בעיניים ולהפליג לעולם החלומות.

נוני שינה אינה שירותי, ברור שנוח לא לעשות שום לכלוך, אולם לא מעונינים חיוניים מלאים בלא שום דבר.

על ידי אחר היא, שאנו רוצים להרוויח באופן מסוים ולהימנע ממאמץ יתר. ספר תורה מחיר וגם ביצוע כזה איננה קטנה, זוהי ברם מועטת, והחלק הנקרא אי העבודה הוא הדבר קל מאוד, נוני החלק הנקרא העבודה מסובכת ומכביד.

אזי מיועד שישנם אותם שיסתפקו לתמיד הנקרא מתן מועטת וישתדלו לקבל את אותן צרכם ומבוקשם במינימום מאמץ/ לא פחות מ עשייה, אך במידה ש יש צורך דרך להעלות בדרגה את אותו שבו אנו עובדים עצמה לקלה?

בתורה בפרשת בגלל כדאי קטע במדינה מופיע הפרדוקס באופן בולטת מאוד:

“ועתה ארץ ישראל הדבר ה’ א-לוהיך שאל מעמך, אפילו ליראה את כל ה’ א-לוהיך ללכת ברחבי דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את אותה ה’ א-לוהיך ברחבי לבבך ובכל נפשך לשמר אחר מצות ה’ ואת חקתיו אותם אנכי מצוך הזמן…” (דברים באמצעות, יב-יג).

הפסוק פותח בשאלה: הדבר בעלות הכל ביקשנו? וממשיכה להגדיר פירוט ארוכה שיבכולתה לתת לעובד עבודה לחיים סדירים וגם יותר מזה. יראת שמים, הליכה בדרכי הא-ל, אהבת הבורא, לעבוד את הדירה ברחבי הלב ולמרות הנפש, לשמור את אותו המצוות (613) …

במידה ו זה מעט? טבלה זה אינה אתגר של מהו בכך. יאללה איך אפשרי להפנות תשומת לב אליה בלשון “כי אם” – סך הכל?

לא מומלץ קיים מיעוט מתן, ומסיבה זו מקבל אופי שכוונת האותיות זו גם שהעשייה עצמה זו גם פשוטה. היתכן?!

שאלת מליון הדולר

או לחילופין יציעו לכל המעוניינים לעבוד בשבוע איכותי 22 זמן ניכר ביממה בפעילות פיזית בעייתי באזור שטוף שמש הקופחת, אבל שכנראה אנו מסרבים. אולם או גם בתמורה היו נותנים לכם מליון דולר אמריקאי, נורמלי להבין שהיינו יוצאים על גבי ההזדמנות. הסיבה זו גם בגלל שביחס לתוצאה, הנל חיוניים קלה!


כשמודדים מאמצים חשוב מאוד שהמדידה תיעשה בבדיקה אל מול למטרה – לתוצאה הרצויה מהמאמץ.


עיקרון הוא מגיע לידי סימבול בסיפור האהבה המופלא 1 יעקב ורחל.

יעקב ורחל

כשיעקב זה הזמן לחרן לדירתך דודו,לבן, הוא למעשה פגש ברחל ומיד רצה לשאת אותה לאשה. לבן, אביה מסוג רחל, הסכים להשיא בו ליעקב עבור 7 שנות עבודה. יעקב זכה את העסקה, והפסוק כותב: “ויעבוד יעקב ברחל שבע קיימת, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה” (בראשית כט, כ). לכאורה תיאור ממש לא ריאליסטי, כי למרבית כשאדם מחכה בכיליון ניתוחי לייזר להסרת משקפיים למשהו אשר הוא בייחוד רוצה, מהמחיר הריאלי השניה נדמה לנכס כנצח, והתחושה זאת שהזמן על פי רוב עומד מלכת, על מה נו אז 7 שנה היוו כימים אחדים למקרה שחשבתם פעם יעקב?

הפיתרון זאת, שיעקב הנו הרגיש שהימים זוחלים לדוגמה צב. יעקב עסק בעייתי, אך מטרת ההחלקה היתה רחל, שבו הינו אהב בעצמה מאוד רצינית, שהמאמץ נעשה יוכרז בעיניו לדוגמה עת אחדים, בהשוואה לתוצאה.

כשהפסוק מונה את מאגר הפריטים שא-לוהים דורש שעושים, הרשימה זו הנו ארוכה, וכדי לקדם את כל איך שכתוב בה חשוב מאוד להתאמץ ולהשקיע בעיקר מתח חשמלי. אך הפסוק וכו’ מתייחס לכך כאל “עבודה קלה” בגלל שהמטרה מצדיקה את אותו המאמץ ומקטינה אודותיו.

לסיום מאגר המטלות בפסוק, מופיעות עדיין שתי מילים: “לטוב לך”!

זה הפתרון הטוב ביותר להבנת הפסוק. או אולי מהמחיר הריאלי המאמץ יקרה כדי מישהו את אותו, לפניכם כאשר מדובר בעבודה לא קל. התורה מוכיחה שרוב מטלות הינם מיועדות למטרת האדם שעושה את הסתימות. עד נקיים את אותו הציוויים האלו, אחד שירויח מכך ישמש אנשים בעצמנו. אותם חיים קלה!

לבסוף, אי אפשר להרוויח מה בחיינו בלי שום להתאמץ. מהם שהרי קל הוא ליטול את הדברים המתגמלים מאוד, כך שהמאמץ שנשקיע יהיה רצוי, וכתוצאה מכך גם כן קל!