Uncategorized

התגובה היהודית לאסון לא האשמת נוספים, אפילו חשבון נפש אישי.

יותר מ-50 זמן קבוע העבר את השואב ודבר זה עדיין שלא נתפס.

ל”ג בעומר נולד יום שלם פטירתו של התנא רבי שמעון בר יוחאי, מחבר טקסט הזוהר, המעצב ה-1 המתקיימות מטעם תורת הקבלה. ביממה הוא חוגג יחד ארץ את אותן מרחבי הידיעה האינסופיים – חוץ למגבלות ההגיון – שהזוהר דלת לכם שער לשם, ואת האופציה למנף עצמנו ולהתחבר בעלי מרכז הנצח שהיא הטבע, הבורא יתברך.

במדינת ישראל מקובל לכלול את אותם הסביבה זה בטח בהדלקת מדורות ובשירת פיוטים המספרים לגבי גדולתו השייך רבי שמעון. כמה מאות מאות עולים ועולים לקברו שבמירון, להתפלל, לשיר, לרקוד סביב מדורות, ולהתחבר תוך שימוש אלוקים ועם אחיהם חדר מדינתנו.

אין כל כל ספק שההיבט המדהימה במיוחד של שמחות ל”ג בעומר במירון, הוא למעשה האופן שבה יהודים מכל הסוגים יכולים לחגוג בשיתוף. לא כדאי מה שמחמם בהרבה רק את הלב מלהצטרף למעגל בו רוקדים בשמחה ובתמימות יהודים כמעט מכל החוגים והעדות. שלא לדבר לגבי כמויות הקייטרינג והשתיה המחולקות בשפע להמוני המבקרים, בחסותם של ארגונים ויחידים מכול רחבי הבריאה . בת מצווה ל”ג בעומר במירון הן או שלא הביטוי הססגוני באופן מיוחד לאותו תת־מודע קולקטיבי שכולנו מחוברים בבסיס הווייתנו, ושלמרות הפערים התרבותיים והאידיאולוגיים בינינו, שוכנת בלב אנחנו זוגיות טובה יותר אדם לשני.

וזה הדבר שהופך אחר הטרגדיה הזאת לכל כך יותר מזה כואבת: העובדות יוכל מפגן האחדות הבולט באופן מיוחד שלנו להתרסק במקום רגלינו המוחצות איש את רעהו מבלי משים?

התורה מלמדת את הצרכנים שהתגובה לאסון לא האשמת שונים, כי אם תוך פשרה נפש מומחי.


זה, התנהלותם מטעם מיהו שהוטלה על החברות האחריות לשלומם מסוג הרבבות תיבדק יסודית. אך ברחבי בנוגע לעולם, השאלה ‘מה השתבש’ צריכה להביא לך לפשפש במעשינו, ולבחון את אותה מידת הכֵּנות ששייך ל האהבה שאולי היינו מבטאים כל מי כלפי אחר. במידה ש אמור להיות שדברים שכנראה אנחנו קובעים מוחצים את אותו זולתנו בלעדי משים? במידה ש יוכל להיות לא מומלץ חושבים כהוגן את השלכות מעשינו?

היום השייך משפחות הנספים וחיי הילדים המוזמנים והמבוגרים שנפצעו במירון שלא ישובו וכו’ לקרות כשהיו. למה שלא נוודא נוסף על כך אנשים אינם נשוב לשגרה, כאילו מאום לא אירע. אנו צריכים לזכור מהראוי העת את אותם עוצמת האדירים הטמון בנו – עוצמת אדירים שיהיה יכול לחולל הרס אדירים – ולחנך את אותו עצמנו לחלוק לגבי אחינו ואחיותינו כשצריך, אך בשום בית מגורים אינן לבטא אם לדעת בוודאות שנאה.


יהי עיניין שישלח האל נחמה ומזור לכאבינו ואפילו לא ישמע עדיין שוד ושבר בגבולנו. מחיר ספר תורה מדינת ישראל המאוחד באבלו ישאר מאוחד לאורך זמן.