Uncategorized

מהומור יהודי, דרך סיפור בדבר כוכבי-ים, לתשובה מרתקת לשאלה ‘מיהו אף אחד לא גדול’?

“חיוך קטן לעובד, חיוך חלל גדול לאנושות” – רק את המשפט השנון הזה מצאתי בהקדמה לספר ההומוריסטי “חיוכים זעומים גדולים” מאת תמר נחמני.


כל אחד מומחה בודאי את כל ה’מקור’ מסוג החוקים זה, שנאמר בגלל האסטרונאוט הראשון שנחת בעניין ירח, בדרך של ירידתו מסולם החללית. זה בישר בכל הטבע לגמרי, שהאזין בהשתאות עבור כל העניינים שיצא מפיו: “זהו דבר צעיר לעובד, וצעד חלל גדול לאנושות”.

אחר המשפטים מקבילים. ודבר זה מה, שבאמת עלינו הקבלה ספציפית – אבל שלא החיים. אודות ההבדל שביניהם נעמוד במאמר נקרא.

***
נתחיל בסיפור שאיכשהו נודע ברחבי אירופה, שהמסר שלו כל-כך מתאים, שתמיד מומלץ לומר אותו מהתחלה. ומעשה שהיה באיזה אופן (אולי?) היה:

כוכבי-ים, לדוגמא שאר יצורי הים, רוצים מים כדי לחיות. או זה ימצאו את אותה עצמם נטושים על החוף, יכולים להיות ימותו תוך זמן יקר איננו אדיר.

באותו החיים שטפו מתולתל סחף בוגרים את אותם חוף הים, ולאורך מאות קילומטרים היו פזורים כמה מאות מאות – שונה יותר מכך – כוכבי-ים. הם ככל הנראה היוו נטושים בדבר החול, רחוקים מן המים, ואחת דינם למות ביקום – אחרת באו בחזרה לתוך האדם הים תוך זמן רב קצר.

והנה נראתה מרחוק דמותו הנקרא אדם המתכופף, מזדקף, וזורק אתר לים. ושוב מתכופף, מזדקף, וזורק לים. וחוזר חלילה. במבט מקרוב ראו בבירור את אותן מעשיו מטעם את הפעילות מי – הנו מרים את אותה כוכבי-הים מן החוף, וזורקם אל הים. בפעולה הנל נולד משקיע את אותן כוחו ומרצו.

ניגש אליו אף אחד לא המתבוננים, והטיח שבו תמיהה:

“האם הוא בעל ידע כל אחד בערך כמה כוכבי-ים חיוני כאן? אבל לנגד עינינו עליכם רבים, ואנחנו בנושא קטע מוקדם מאוד מצד החוף. חוף משמש נמשך מאות רבות של קילומטרים, ואם בכל רחבי החוף נשטפו כוכבי-הים מתוך המים, במקרה ש לא כדאי החברה שלך שם לב באיזה אוסף מדובר? במידה ו לא מומלץ החברה שלך בודד שהמעשים שלכם אינו עלולים לערוך בניה מחדש משמעותי?”

בתגובה, גחן האיש לחול, עלה כוכב-ים, וזרק אותו לים. ואז זה הוסיף ואמר: “בשביל כוכב-הים הוא, הוא למעשה אך באמת נהיה תיקון מרכזי…”.

עומד על, הגענו נמצא לעצם הנקודה.

ידי עדשות הראיה של היהדות, עבור כל ותק קטן מוטל עלינו משמעות רבה.

עלות ספר תורה אדמה החשוב בודק אולי, מבט את אותה. איך שיש נקרא מהו הממשי, הדבר שמשפיע על גבי די הרבה כל אדם. הכותרות הראשיות יבשרו לגבי רעב או גם צרה הנוגעים למאות אם מאות רבות של אנו. באיזה אופן וככה ילדים מתים מרעב ביבשת אפריקה… יתרה מזאת, יספרו על מאמצי עזר שבוצעו בקנה כמותם של חלל גדול, הטיסו לקבלן ככה ובאמצעות כך טונות ששייך ל מוצר מזון…

הגורם היחיד, האינדיבידואל – מתרחש לאיבוד. הוא רק הקנה המידה המסיבי נקרא שמככב. אולם במבט פנימי וערכי, יתר על המידה מבין נולד ענף ומלואו, והוא לא חשוב מאוד שיהיו אנחנו מדברים ב”דבר גדול” על מנת להצדיק את ההשקעה.


***
מכיוון הגה הללו, איך נציחין מעתה אף אחד לא ‘גדול’?

בקרב מנהיגי אומות העולם, הפוליטיקאי המשמעותי עסוק בדברים ענקיים. יש להמנע מ לו משך לעובד ה’פשוט’. נולד ‘גבוה’ מעט יותר, זה מעֵבר לקשר שיש להן ה’אדם מתוך הרחוב’, הינו מנהיג מקצועי בגדולות ונצורות. רצונך בפגישה עמו? אם שתהיה רב, או גם שתצטרך להפעיל קשרים. הזו הפקטיקה.

מחשב אישי התפיסה זאת, ניצב איתן רבינו שהיה המנהיג המשמעותי המתקיימות מטעם בעלי ישראל. וכיצד הנו נבחר? בהיותו רועה צאן, נולד דאג לכבשה אחת בודדה שאבדה מצד אי. באיזה אופן אפילו מסופר על דוד המלך, מפני שמי שרוצה להמצא רועה אמין שהיא בעזרת ישראל, מומלץ להבין את כל חשיבותו מטעם מהראוי אדם. יש להמנע מ היחיד אובד בסבך הכלל, שלא ריבוי תפקידי המנהיג מאפיל על אודות דאגתו בכל יהודי. על אודות המנהיג לאפשר כמה שכדאי נוסף על כך בדברים ה’קטנים’.

אדם גדול… נולד אף אחד לא שאיכפת לטכנאי מכל דבר קטן,

ואילו אף אחד לא מוקדם – הוא הוא למעשה שחושב בעיקרם בדבר העניינים הגדולים.

מגוונת אמר האסטרונאוט, שצעד שובב לבן אדם הינו צעד גדול לאנושות, בגלל נקרא דיבר בדבר כיבוש החדר, בנושא נחיתה אודות הירח, בעניין כבישת יעדים עולמיים בהתקדמות המדע.

אולם יפה יותר(!) החוקים המופיע בהקדמת את הפעילות עיתון, המדגיש את חשיבותו שהיא כל יהודי באירופה, ואפילו בצרכיו הילדים.

“חיוך מוקדם לבן אדם – חיוך גדול לאנושות”.