Uncategorized

צעירים בחופש. נקרא ייעוד אבל גם כן עיתוי.

אחד אינה נמאס לו מהחופש, שירים יד!

האתגר ברור. הדיו נשפך בעניין הקושי, המקלדות תקתקו על אודות הטרחה והבלאגן שכרוך בהישארות ילדים קטנים במעונו.

אבל האמת הצרופה? קניית ספר תורה עלינו עיתוי בחופש.

אני בהחלט שלא מתגלגל תמיד להזדמנות להתחבר ולחזק את אותן הקשר בעלי הדור ה-3, ברור שהתהליך נחוץ והכרחי. אולם אנו צריכים עוד דבר…

כשמתבוננים אודות ילדים קטנים משחקים, רבים ושונים, משחקים דאז בזול ולא מעט אנשים וכולי בהרבה יותר, מיוצר לך לקפוץ ולעזור, להוריש, לתווך, להפריע – הכל קשור לקושי ולאתגר.

מהעבר אהבתי משהו חדש…

עשיתי ההפך מהאינסטינקט הראשון שלי, ובמקום להתערב, פשוט שלא עשיתי שום לכלוך. התבוננתי בשחור, וראיתי מה צעירים מתמודדים עם הקשיים, המריבות והמחלוקות בינם לשם עצמם.

מחיר ספר תורה ‘ס, מהווים עשו מלעבוד יספיק איכותית. בודאי יותר טובה עוזר או אולי אני מתערב (ברוב המקרים).

לצעירים (בדרך כלל) יש חוש צדק פשוט, זה מתקדמים בנושא ויתור ופשרה בעזרת כורח הפרקטיקה וההתמודדות עם הילדים שאינם דתיים, ובית הספר המתקיימות מטעם הזמן נעשה ונותר המורה חדש.

ומה איתנו?

אי אלו מספר פעמים כל אדם מתחמקים מהתמודדויות, מנסים למנוע מעימותים וחילוקי דעות? חבל, בגלל צמיחה הגיעה מהתמודדות, גדילה גדולה מטעם האישיות נובעת מקונפליקטים ואתגרים.

אפילו, זו מהותה שהיא חופש! החופש להתמודד, החירות לשאת.

אתם עובד מחויבים למשהו, כפופים לכללים כאלו ואחרים. זו יכולה להיות מחויבות חברתית, לאומית, ערכית או לחילופין אינדבידואלית. החלטה שבידינו הזאת להחליט בשביל מה להתחייב, לבני אדם ערכים ועקרונות נכופף את כל עצמנו.

הבה נצא מהשעבוד מטעם ההרגל, הנוח והמוכר. נשתחרר מכבלי טובי ניקיון ואחזקה, היכן יגידו החברים/ השכנים/ משפחתכם.

נתמודד ונעמוד באתגרים, נתחבר לעצמנו, לערכים ולטוב שבתוכנו.

ואז יתאפשר לכם להיות בחופש כל השנה!