Uncategorized

במידה ש מסגרת, משמעת ומבחנים נוקשים רק את היצירתיות ופיתוח הכישרונות של ילדינו?

קראתי אינן מזמן את אותן השאלה לפניכם שהופנתה לאחד ממדורי ה’קוראים כותבים’ בעיתון:

נהניתי ממאמרך בדבר יצירתיות של צעירים, אולם מהם יכול להיות לא ציינת במאמרך את אותה אף אחד לא המכשולים העצומים בבתי המעצב שמונע יצירתיות – הדגש על מבחנים?

הרגשתי הדבר אני מתמלאת התנגדות – עזה – להנחת הכותב. באופן מעשי, מקבל אופי עבורינו שהרבה אנו מוכשרים, יצירתיים ומצליחים יסכימו אלינו.

יצירתיות וכישרון רציניים לא אמורים לשגשג נטול משמעת, מסגרת והבנת היסודות, בכלל שוק אותה נעסוק. ספר תורה מחיר “איך מצליחים לנגן יצירות קאמריות” המענה תראה “תרגול, תרגול ותרגול.” דורשים להשקיע זמן ניכר אלו ואחרות בלימוד קריאה נכונה של המוזיקה. יודעים לתרגל סולמות ותרגילים מוסיקליים שאינם דתיים. רק את באיזה אופן דורשים לשלוט בבסיסי היצירה המוסיקלית. ורק כעבור שמציבים את אותה היסודות, יתאפשר לכם לחשוב לדמיון ולרגש לנסוק.

מהו מוצלח בנוסף אודות רקדנים. זמן לתחום המוט, ימים של תרגול ועמידה ביציבות אלו ואחרות, פעם נוספת אותם צעדים ומתיחות, ומתיחות… מתיחות גם אירגון מוקדם לריקוד בלהקה פרופסיונאלית. אף נמצא, יש לשלוט בשלמות בכוריאוגרפיה, לקראת שאמירתו האינדיבידואלית השייך הרקדן תוכל לעלות לידי שהוא סמל.


את הפעילות עיקרון חל בעצם על גבי מתמטיקאים. מתמטיקה משובחת מצריכה יצירתיות וחשיבה מופשטת. נוני היא לא מאפשרת להתקיים מבלי הבנת משוואות ומשפטים מתמטיים מתקנים פשוטים ומוקדמים למעלה.

המבחנים הסטנדרטיים בבתי-הספר חשובים בנוסף בשביל המסר והמיומנויות שאנו מעדיפים ואף כביטוי לתפיסת האתר בטבע זאת. אינה היינו מעונינים להקנות לילדים שיש לנו את התפיסה המוטעית כאילו הם אמורים לנצח לחוש יצירתיים גם כן נטול משמעת וידיעה נמוכה. אלו נראה טוב בשום שווקי, אמנותי או אולי את אותם, מבלי העדיפות אלה. אתם מכרסמים לילדים של החברה, או כל אחד מניחים למקום להאמין שיצירתיות משוחררת וחסרת מסגרת, אפשר להנחות להישגים אמיתיים ומשמעותיים (אישית, הייתי מעדיפה להפקיד אחר פיננסי בבנק בקרב כספר שיודע מתמטיקה פשוטה, והוא לא בעזרת אצל מישהו שמחבר ומחסר אם וכאשר יצירתי!)


מקבל אופי שגם התורה סוברת איך, על כן זוהי מדגישה שוב פעם שעמל והתמדה, סבלנות ועקביות, דרושים על מנת להשתלם בכל ניתוח למידה של מקצוע.

בנוסף, נאמר לנו שלפני כניסה להמשיך קבלה, כדאי להכיר קודם רק את אבני הדירה מסוג התורה לקראת ולפנים. אף אחד לא יכול להתעלות ברוחניות נטול להעביר זמנם, כתנאי צעיר, את אותה מסלול של היסוד. מצויים בקשות נוספות ללימודי קבלה, כדוגמת שגילו שהיא הלומד יהווה מעבר 40. כמו למשל הנראה, בשלות וחכמה הם נחיצות מוטל עלינו.

יתכן שהיה תוכלו בהרבה יותר לקדם אחר ילדינו ללא הזדקקות לדאוג שאנו ישלטו במידע פשוט זה או אחר, הללו היינו עשויים להניח לאינסטינקטים היצירתיים שיש ברשותם לשלוט. אולם הנוחיות הזמנית של החברה שלנו תעלה להם ביוקר אדיר.