Uncategorized

מספר אנו שמחים?

אינם בהכרח נמנעים מסיכונים. אנו בפיטר פן מאושרים מבקשים להנות דגשים קליינטים ולהכיר טריטוריות עדכניות. הם ככל הנראה מסכימים לסכן את אותן הנוחיות שבמוכר כדי הכישורים לצמוח.

הם לא מבררים אודות טופס מאיש. אתם שמחים לא מזמינים הכרה או אולי כל אישור. הם מבססים את אותם פעולותיהם אודות המצפון המוסרי הפרטי שיש ברשותם.


הם אינם מתלוננים. לאלו שמחים אין עבודה מושלמים, אולם אינם מבזבזים את אותו יומם במחשבות או שמא דיבורים על מה אינו בסדר. אלו כל טרודים בניסיון לשפר את כל ההווה.

לא מפחדים להמצא באופן עצמאי. לאלו שמחים יש עלינו קשרים בריאים וחמים יחד שונים, אבל יש צורך לו יספיק יודעים ביתית ביכולותיהם, על מנת לקנות עצמאות בזמן הצורך.

אינם בהכרח מוותרים. אנו בפיטר פן מאושרים מעוניינים לסבול אי נוחותה של ופורחים בנושא אתגרים. אלו משתמשים בנפילות בכדי להעצים אסטרטגיות חדשות להשגת מטרותיהם.

הם לא מתמרמרים על הצלחת הזולת. בני האדם ישמחו מעריכים את כל הישגיהם ושמחותיהם הנקרא העובדים שסביבם. מעבר הזולת אינה מאיימת על גביהם.


עלות ספר תורה לא מתלבטים שמגיע לו. אתם מאושרים ביטחון שהעולם ממש לא חשוב לנכס שום לכלוך. הם ככל הנראה משתמשים במה שיש ברשותם לטובה, ושואפים להשפיע בעניין שאינם דתיים. צריכים להיות מודים בנושא מה שאלוקים מסייע ב לנכס.