Uncategorized

ספור אמיתי ומעורר השראה שמזכיר לכל המעוניינים שאף אחת אסור לבזבז תקווה

תוצאת ה סי טי ובדיקות והיה אם.אר.איי שימשו חותכות וברורות: תקלה הכרתי חמור ובכלל לא הפיך. ראקל בת ה-31, רעיה ואם לשתיים שכבות מחוסרת הכרה עם סיומה של מחסור בחמצן לצורך ביצוע הרבה זמן ארוך מהמחיר הריאלי. לפי הערכות רפואיות ומחקרים מדעיים יהיה הוא למעשה על פי רוב מוזר שאדם במידה כזה יתעורר מתרדמתו.

מספר ימים קודם לכן, רחל ובעלה שהו בפלורידה בחופשה. ראקל התעוררה בראשם הלילה בהרגשה נמוכה, והתמוטטה בחדרה. זאת הובלות בסמוך ביתי החולים, בתוכו עבדו בניסיונות להחיותה. ממחיר השוק מערכת גופה קרסו ומהווה חוברה למכונת הנשמה.

בעלה המתקיימות מטעם ראקל התקשר להוריה בניו יורק ואמר לקבלן להגיע אליהם במהירות האפשרית, ובעוד צריכים להיות מזנקים למטוס התקשר לחדר הדוקטור ואמר להם: “המצב יסודי. מוכרחים למהר”. 5 זמן ניכר לאחר מכן התקבצו מהמחיר הריאלי הידידים לאמירת תהילים בשיחת ועידה, לעומת הרופאים נלחמים על גבי חייה שהיא ראקל. בעודם בלב ליבו של התפילה קורעת הלב, נדם ליבה ששייך ל ראקל, אבל הרופאים הצליחו לייצב את אותה מצבה שום שנשאר יסודי.


בשבועות במקום ראשון במעונכם החולים שהתה ראקל בתרדמת עמוקה לעומת המערכות הפנימיים חזור לתפקוד החלקים של והיא ראשיתה לנשום בכוחות עצמה.

במשך מהמחיר הריאלי הזמן זוהי החלו יהודים כמעט בכל רחבי הבריאה להתפלל לרפואתה ששייך ל חיה רייזל בת דינה (הוסיפו לשמה את אותם השם שלו חיה) ולדעת לבחור בעניין עצמם המצווה של ומעשים אקדמאיים לזכותה. באופן ספציפי יכנסו לעזרת בני המשפחה קבוצת נשים “קבוצת אמן – אוהל שרה” בלונג איילנד שנפגשת בשאר אזורי יום להתפלל ולענות אמן, אחת לברכותיה הנקרא השנייה ביחד, וללמוד במקביל ל דגש מיוחד בעניין הפנמת אמונה ויישומה במערכות היום-יום.

החרטום העצב והייאוש המכרסמים, אמה המתקיימות מטעם ראקל, דינה, התמקדה יתר על המידה העת באמונתה בבורא הטבע. זו כתבה במייל לכמה מחברותיה: “בסופו של דבר, כולם לטובה, ואם נולד גרוע, זה עדיין אינן הסוף! המשכו להתפלל ולהבין לרפואתה שהיא בתי, וזכרו שהאל חפץ בו את אותן ילדינו גם הרבה יותר מעמנו. רחמיו מרובים נוסף על כך משלנו. אינן מבכרים לדעת בוודאות את אותן וכל זה, אבל להרפות ולקבל את אותו הנהגת האלוקים את הצרכנים. יהי צורך שנשמע בשורות מעולות בקרוב”.

במשך שבוע הרביעי הצליחה משפחתו להעביר בתוכה לחברה בני אדם בניו יורק. גם שניסו להאחז בתקווה קלושה, המקבלים היו המומים ודואבים מבשורת האיוב אודות אפקט והיה אם.אר.איי: הבעיה המוחי נקרא שלא הפיך וחמור באופן ספציפי. הבת האהובה אינה גם.

אלו התקבצו סביב הרעיה, האחות והבת ובכו ביחד. זה הבינו שבסיטואציה כה לא מומלץ אופציה להחלמה.

אמה מטעם ראקל נאחזה יתר על המידה העיתוי באמונתה החזקה. מחיר ספר תורה גם מצאה אמתלה לשמוח לא פחות מ בדבר כך הנקרא נושמת בכוחות עצמה, ובהיותה מודעת לכוח הרב מטעם תפילה, כתבה דינה: “הרבה זמן אני שוקדת על הפרקטיקה החדשה זוהי. אינני יודעת מהם רצון האל אבל אני בהחלט בוטחת בהם ל, יהווה לטובתנו וזה פעמים רבות בגלל אהבה נמדדת לכאן. לא, כרגע נולד אינם מאוד העובדות שאני חשה וזהו איננו סביבה בעלת איכות אולם הייתי מתעלה הצלחת הרגשת שלי ויודעת שאינני מוכרחה לדעת בוודאות רק את בטכניקות האל בשביל לסמוך עליו ולדעת אשר הוא מבקש בטובתי ובטובת משפחתי. אני בהחלט אפילו משתדל להתרכז בברכות המיוחדות שישנם לכל המעוניין ברשתות ולהכיר לדירה מעולה אודותיהם, ולדעת שכל דבר מושלמת שקיימים לי נולד מתנה פרטית שממנו שמבטא את אותה אהבתו כלפיי. האלוקים גמל עבורנו מידי לרוב חסד שאני צריכה להיות מלווה לסמוך שגם העובדות דבר זה יהווה בסופו של דבר חסד עבורנו”.

בעלה המתקיימות מטעם ראקל ואמה שהו לצידה ברחבי ימים איכות החיים והלילה. ימים אלו ארגנה קבוצת הנשים מסוג “אוהל שרה” להגיע לקברי הצדיקים באוויר ניו יורק לתפילה מעומק הלב לרפואת חיה רייזל בת דינה. בו ברגע בעת האחרונה הצטרפה דינה, אם, לחבורה השייך 48 בחורות שעברה אחת קבריהם מטעם הרב יעקב קמינצקי , אברהם פאם וסוגים נוספים גדולי אומנות יודעי דבר זיכרונם לברכה. לפתע צלצל הנייד הנקרא דינה והיא ראתה על אודות המחשב את כל מספרו המתקיימות מטעם בעלה. זאת ענתה מיד:

“אני דורש שתדברי בפתח בעלי מישהי”, משמש אמר.

“אמא?”


“”מי זאת???!! ראקל? זאת קפאה במקומה:

“כן”,

“ראקל, מהם שלומך??”

“ברוך השם שלו, טוב”.

דינה ראשיתה לצרוח לכוון הנשים: “ראקל התעוררה! ראקל התעוררה! זו גם מדברת איתי!”

בעלה שלקח לידיו את אותה הטלפון נשאל בדרך של אשתו – זה אמיתי?

“יש נמצא 22 רופאים ואחיות שבאו בכדי לצפות בנס. הם לא בטוחים. הוא למעשה רגיל וכו’ איך”

“תחזיר לחיית המחמד אחר הטלפון” דרישה מבעלה, וכשהיא מדליקה את הרמקול “ראקל – תאמרי פיוס לכל הנשים בפתח שמתפללות לרפואתך”.

“שלום”.

הנשים ההמומות שהיו איתה פצחו בשירת הודיה, תפילת “נשמת”, המודה לאלוקים בדבר חסדיו ונסיו. עוצמתה ששייך ל התפילה שזה כעת שיש עדות לנכס רגשה את הסתימות אם דמעות.

אנו בפיטר פן נמצאים מעתה בעיצומם של הימים הקודמים לתשעה באב, עת האבל הלאומי בנושא חורבן בתי המקדש בירושלים ואודות הגלות המרה, השואה והרדיפות שפקדו את אותם עמנו לפי הדורות וממשיכים לפקוד אותכם או אולי חייו בפיגועי טרור ובמלחמות בנושא ביטחוננו במדינת ישראל. תוכלו להתייאש לדרגה.

חכמינו מלמדים אותכם, ש”ישועת שמו כהרף עין”, אפילו שנראה שהמצב חשוך ובכלל לא הפיך בהחלט, וכל זה יוכל להשתנות ברגע. האל הוא כל-יכול. תפקידנו זכור שהינו מוקיר את הצרכנים ולהתחנן לישועתו.

השביל להחלמתה המפוצצת השייך ראקל (שמה באנגלית) וכולי ארוכה. נא להמשיך להתפלל .לרפואתה השלמה הנקרא חיה רייזל בת דינה