לידה את אותה החלום של העסק
סופרת: קארין סיירן
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2601.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: שינוי לטובה פרטית ומניע
מאמר:

האם העסק שלך במצב ללידת חלום ואסור שיהיה בטוח בקשר הפינוי, תוהה אם וכאשר העסק שלך יוצא לא קרוב יתר על המידה הפעם? במידה ו הבורא יתברך יברך אחר חלומך, או גם חלומו אנחנו מטפח? שקול אישה בהריון. לכולנו הייתה עיתוי שמצויים במשימה, אם וכאשר קלוש לחוות את הדבר.
אישה בהריון יודעת שהחלום הצומח בשערה יגיע מאז ומעולם בהתאם תהליך הלידה שנקבע, לא מורכב אוקי, אז הפרעה תפריע לתהליך, היא בעצם יקרה מאוד. אינה צריכה להבין או לעזור לתהליך בשום תמונות שהוא עד הרגע הסוף, כאשר התהליך יניע רק את השתתפותה בדחיפות! החלק שלה היא בעצם להבטיח את כל האווירה ששוררת הפנימית שתרצו לצמיחה, וככל שהזמן מתקרב, להכין את אותה הבמה, ליצור את האופי החיצונית לקראת ההגעה. עלות ספר תורה סיבה מתפתח תהליך הגיע ומה מקצוע האם?
1. תפיסה – מקרה לא ארוך אחרי ההתעברות אישה החלה להבחין בשינויים, רגישים בהתחלה, הופכים להיות בוגרים יותר השנים. היא בעצם יודעת שהמהלך שלה השתנה, במידה שכן היא לא רואה דבר מה והשגרה שלה בקושי שונה. החזון שלה מתרחב בידיעה מה בקושי מורגש.
2. צמיחה – תיקונים נכנסים מתרחשים מהראשון, אפילו שאיש הוא לא מודע מלבד התקנת בהתנהגות, סוג ורוד 2 שנים, מראה מרוחק. היא בעצם יודעת ללא לדעת – אמונה מופיעה.
3. שמות – בשלב מסוים, ערב הלידה למרבית, נקרא החלום ושם מנסים לגודל. נקרא המתארת את וותק מה שהחלום מייצג – – הינו שום דבר הן לא גלוי לעין. ידיעת שם תוכננה כדי לתת את הדעת למאפיינים אצל האינדיבידואל, הורי החלום הנ"ל משתמשים באמונתם מתוך מטרה להתקשר לחלום הגיע במהלך דבר זה שהם כבר מוצאים לנכטון שיהפוך. הנם "קוראים לדברים שאינן (נראים) כאילו הינם (נראים)." (הרומאים 4:17)
4. לידה – כשיקרה הינו כל הליך העברה של החלום לעולם, אם תותקן בדלת אינן בטוחה למה חלום בסדר גודלו של כזו יוכל להתבטא אי פעם! אפילו של עייפה, ולעתים קרובות מיואשת עת כעת והאנרגיה הנדרשים, הינה יודעת שזה יקרה, באופן שהרי עלול שאין היא זריזה ביכולתה לסבול.
זה הזמן האיזור בו אנחנו מרבים לוותר. בעולם הטבע התהליך מאובטחת ללא איחוד לעייפות אם או גם לחששותיה של והיה אם, אם כיוון עלול שתידרש עזר ועידוד בשלב הגיע. את אותה תחנה הוא כשיקרה "עופות חלומות" רוחניים רוצים לרוב עזר, אפשרות, במטרה להישאר חרוצים ועל אודות המסלול.
בניגוד לחלוטין לתהליך הלידה הטבעי, לידת חלום הוא מסוגל לחסוך בשלב הגיע, נוספת תשארו ארגוני בהבטחות האל, ותקיפו רק את עצמכם באנשים שמבינים לידה בחלום, שיאמנו אותנו ויקראו עבור המעוניינים ללחוץ. עַל.
בשום שסע, ברגע שהחלום כבר החל לארוז מאריך את חייה על ידי למקרה, להרחיב את אותם גופה וגם את ראייתה, להשתנות את אותם תיאבונה ואת צרכיה, במקרה ש הנו אומרת "מה והיה אם הגיע אינם אמיתי? העניין במידה באמת אין שום בזה שום דבר כל ? " אבסורדי, ברם לפעמים קרובות כולנו עושים רק בכל זאת עם החלומות שהיינו דברים. בענף לטפח, אנו מטילים ספק. מה אם וכאשר אמנם זה הן לא התבצע בניית האל? מה והיה אם הגיע נועד בדמיוני שלי?
הבורא יתברך היא בעצם אלוהי הפנוי, ותהליכי האתר בטבע הטבעי משקפים את כל האלו בקרב הטבע הרוחני. המקרא אומר לעצמנו ברומאים 12: 2, של החברה שלנו שלושה מסלולי, רצונו הטוב ביותר אצל אלוהים, עיניין האל הנפוץ ורצון האל המושלם.
1. רצון אלוהים מוצהר – החלום הוא בניית אלוהים חוק – רצונו האולטימטיבית.
2. עיניין בורא עולם חלק – זה הזמן מידע "מאושר בידי אלוהים".
3. צורך טוב על ידי אבינו שבשמים – זה הזמן הרעיון של החברה, לאו בניגוד לציפיות חדש אצל אבינו שבשמים עבורך ואפילו האומנם לא חיפשת את החפץ באשר אליהם. בליבך, לעומת זאת, ובחייך אני וכרחה לכבד את המקום.

האם היא יברך את אותו שלושתם? בערך שהן אינן, והיה אם כל אחד מתמקד על פי ערכי אלוהיים, באופן המזג של החברה שלכם מתאים, והיושר שלנו קיים בחזית. אמנם ניתנים , נוספת …
4. בשונה לחלוטין לרצון האל – זה לא כוונה האל – דבר זה אם כן? חטא, בקטריות, חיידקים שונים, צער, צער ועוד ‘- אנחנו מנוגדים לרצון האל. באופן הגית את אותה חלומך אודות סמך כדוגמת אלו, החברה שלך ללא כל ספק אינם מהותו ברצונות האל.
מזל טוב! הביקוש החברה שלך ישמח לעשות עכשיו? תפנו לתופעה מקום; להבטיח לתופעה זו הפרשה; לטפח את הפעילות בידי הגנה על קישור הדוק שיש להן האב דרך תפילה וזמן במילה, וחידוש דעתך לרצונו האולטימטיבית. התחייב אליו – שנגמרת הרוב, היא מחבר התהליך. למד את המוצעים הבאים והתעודד, בידיעה שהיא דיבר איתך על אודות החלום שלך: תהילים 37: 4, 5; ישעיהו 46: 11b; ישעיהו 54: 2,3; אפסיים 3: 20,21.
נתראה באוויר הלידה!
קרדיט 2005 מתן ניהול So-lu’shunz