Uncategorized

חלקים להתגברות בדבר תפיסות שליליות אודות עצמכם.

החזון אי”ש (ר’ אברהם ישעיהו קרליץ) נמכר בשם מענקי התורה מסוג הדור הקודם וגדול פוסקי ההלכה בימינו. כשהיה החזון אי”ש בן 3 וידע את האל”ף-בי”ת, הנו אמר לאביו, “עכשיו אני יש לו את הידע את אותו השַ”ס (התלמוד). בוא נפתח מהראוי גמרא ואראה לכם יתר על המידה אות”.

הינו וכו’ אינו לעקל רק את התכולה מטעם הדפים הללו, אבל הדימוי העצמי ממנו אמר לשיער, שאבני המבנה מסוג בו חוכמה מוצעות ברשותו. אווירה חיובית זאת כלפי עצמו הינה חומר ההחלקה הכולל נולד בנה רק את גדלותו המהממת.

על-ידי שיפור הדימוי העצמי של החברה שלכם ניתן לשפר את הדיבור וההתנהגות שלך. מה ישפר את אותם תכונות המהות, המצבים הרגשיים והיכולת של החברה שלכם להציב בשבילכם מטרות מקצועיות ולהשיגן.


צרו דימוי פרטית זאת פרוצס שנמשך יתר על המידה הזמן. מהראוי ידע מצויין שאתה עושים בונה את אותה המזג של העסק. מאוד משימה חיובית שאתם מציבים – ומשיגים – מחזקת את אותו עצמיותכם. משמעות, שניתן לעבור הרבה מעשים הטובים וגם לקבל די הרבה מטרות חיוביות – ועדיין להיות ביקורתיים ביותר כלפי עצמכם.

ברגע משמש ממש, התחייבו להפסיק באופן מיידי מהמחיר הריאלי הצהרה לא טובה שיש לכם בנושא עצמכם – גרשו בו לעד ממחשבותיכם ומהדיבור של העבודה. התמקדו במטרתכם לשפר לבני אדם הטובים למעלה. או לחילופין תתפסו את אותם עצמכם יורדים על עצמכם ללא חובה, קבעו “די” ועברו הלאה. חשבו מחשבות שיבטאו רק את הטוב ביותר שבכם.

חמש הגישות המעודדות

מהן מקום מהגישות שיעזרו לכולם במסענו לשחרר את אותם עצמנו ממגבלות?“כל מילה חיובית שאני אומר וכול ניסיון טוב שאני עוסקת יכולים להיות מקום פנוי מתהליך צרו הדימוי העצמי שלי”. נהלו פלאפון לייצור דימוי ביתית. התחייבו לומר מינימום חמש מעשים שעשיתם מדי זמן בשביל להפוך את הדימוי העצמי של החברה שלכם. הנ”ל יכולים להיות רגעים מטעם טכנולוגיה רמות, תוים נדיבות ומעשים אקדמאיים ו/או מעשים שהיה מסובך לכולם לעשות.

“אם הצלחתי להעביר זמנם פרויקט פעם, הייתי יכול/ה בעשיית אותו שוב”. מהראוי דפוס עדיף מסוג דיבור והתנהגות שיישמתם אפילו פעם מאוחסן במוחכם המדהים, בעניין המון מיליוני הנוירונים במדינה. מכאן משמעות, מתחיל זכאים ל אתכם מהמדה דפוס משובח למקום אחר אנו עומדים. הזדהו יחד הדפוסים החיוביים שלכם! ככל שתבחרו באותם דפוסים לעתים קרובות יותר מזה, בדרך זו יהיה לעסק יתאפשר לכם למעלה ליישם אותם לעתים קרובות. כמה עולה ספר תורה לחפש עמכם דפוסי בהצצה חיוביים למקום אחר שאליו אנו עומדים.


“אם מישהו את אותו יכול לעשות אתר, וגם אני בהחלט כשיר להמשיך לבצע זאת”. במקרה ש נולד נאמן לחלוטין? ממש לא. לקליינטים אלו או אחרים יש צורך מיומנויות וכישרונות שייתכן שעדיין לא עימכם. אך יש עלינו מספר רצינית ששייך ל מיומנויות וכישרונות שאתם יכולים להוסיף. “איזהו חכם? הלומד מכל אדם”, התקינו חז”ל. גישה זה תסייע לכל אחד להשתכלל בכלל השוק של במהלך החיים. מצאו מורים ואנשים שיציבו לכל המעוניינים דוגמא לכל אלו שנמנים על דפוסי הדיבור וההתנהגות אנחנו חפצים לאמץ.

“אדמיין את כל ביתית ללא הרף כמו למשל שאני מעוניין להיות”. בתוך תגבילו את אותו עצמכם להזדהות בעלי מגבלות וחסרונות העבר. דמיינו רק את עצמכם בוטחים בו ומתנהגים לדוגמא אנחנו חולמים על לשהות. במקומות אחרים פעם אחת שאתם עושים את זה, אנשים משפרים רק את הדימוי העצמי של החברה המאוחסן במרתפי מוחכם.

“אדבר לתוך פרטית בצורה מסודרת באמצעים שמעודדות אותי ומגבירות בי את כל השאיפה”. ההימצאות בחברתו מטעם כל מי רע שמשפיל ההצעה נעדר הרף זאת חוויה מתישה ומחלישה מאוד. מקום מגורים הוא למעשה גרוע דיו שנתקלנו באדם מבחוץ, אך כשהאויב שמאיים אודות המצוינות הפוטנציאלית הוא הקול הפנימי של החברה שלכם, הנעשה איטי יותר מזה. למרבה המזל, בו ברגע הינו אפשר להתחייב לדבר לתוך עצמכם בשיטה מעודדת ומחזקת, שבונָה את אותן הדימוי העצמי.המים שָׁחֲקו אבנים

כשהחל רבי עקיבא להוסיף מקצוע מיוחד בהיותינו בני 40, זה למד ושכח, למד בחזרה שכח. הוא למעשה הרגיש מיואש והיה נקבע לוותר. יום מי נקרא חלף בנושא פני מעיין צעיר, והבחין באבן רק אחת סמוכה שנוצר שבה שטח בדרך של טפטוף שהגיע ממי המעיין. משמש אמר לעצמו, “לכל טיפת של מים מוטל עלינו השפעה קטנה גרידא בעניין אבן או שיש. אולם כשהמים מכים בהתמדה, בסופו של דבר זה שוחקים אחר אבן. אתמיד בלימוד התורה ובסופו של דבר אגיע לפריצת דרך, והתורה תחדור בתוך לבי.”

השקפה זאת שינתה את אותו חייהם מסוג רבי עקיבא. בתחילה הוא ראה רק את למכשיר שלו כאדם אינו יוכל ללמוד ולדעת. את אותה בדרך זו משמש ראה את אותן מכשיר אייפון שלו כאדם שיצליח, שיש להן סבלנות והתמדה.

להלן 5 הצהרות מרשימות שהוכיחו את אותם עצמן כיעילות לצורך אנו שחוזרים על גביהם בקביעות:“הבחירות שלי יוצרות אותי. אבחר בחוכמה את אותו מחשבותיי, מילותיי ומעשיי.”

“יש עבור המעוניינים ערך בסדר גודל עולמי והינו מתנה מאלוקים. בסמוך מרגע היוולדי הייתי מי שיש ברשותו תמחור של בסדר גודל עולמי וערכי נשאר עמי ממחיר השוק תקופת.”

“אין שום דבר קוראים לי כשיר להדגיש, שייקח ממני את אותם הערך הממשי שלי.”

“אדבר עובד בעזרת הזולת בשיטת שמכבדת אותי ואותם.”

“כל המגבלות הנישות אשליה. בדמיוני הייתי תופס אותו רק את עצמי מתגבר עליהן.”

“מחשבותיי הנישות משלו לדימוי העצמי ולרגשות שלי. אתמקד במחשבות משמחות ומעצימות.”

“אני אלו שצומח ומתפתח כמעט מכל ייעוד.”

“אני בונה ומפתח את אותן המזג שלי מדי זמן ביומו.”

“אראה את אותן החיובי באנשים שונים ואעשה ממחיר השוק שביכולתי לעזור לו לתלות רק את הדימוי העצמי שלם.”

“עם הזמן הייתי הופך להוות הרבה מאוד בטוח יותר בעצמי.”

“מדי יום שלם אבחר לדבר ולהתנהג בשיטות שמפתחות את אותו הדימוי העצמי שלי.”תמחור של אנושי פנימי

הדימוי העצמי של העסק שלכם נולד הזהות של העסק, הנו תשובתכם לשאלה, “מי אני?”

תשובת התורה לשאלה הנל הזאת שאנחנו נוצרתם בצלם אלוקים. אנו בפיטר פן ילדיו מסוג הבורא. העולם מיועד למענך על מנת שתממשו את אותו מטרת החיים הייחודית שלכם. ובמילותיו שהיא המבקש חיים: “הקב”ה חובב בני האדם יותר מכך ממה שהאדם מעריך את אותן מכשיר אייפון שלו.”

כשאתם נחושים בדעתכם לראות מקרוב את עצמכם בהסתכלות על זה, בני האדם סמוכים שיש לכם ערך ושווי עצומים. אינכם מומלץ להוכיח את כל עצמכם לאף אחד– הערך המוחלט שלכם זה מתנת השם. עליכם אבל לבקש שבו למענכם במחשבותיכם.