Uncategorized

האתגר: לפנות רק אחת השורות. בדבר מספר ימים העצמאות, ספירת העומר ועל גבי יוסי.

קראתי כותרת שהיא עמוד באחד מאתרי החדשות: “המשפחות שרקדו ברשת ימים העצמאות בתל אביב אינו פשיסטיות, הנן נורמליות”. ]המאמר עצמו דירה בדרך זו שסוג האנשים שחגגו בכיכר רבין בצינורות יום העצמאות התאימו יותר מכך מצד המצופה לרוחה ששייך ל הכותבת.]

השדר מובחר אזי בשביל מה התחושה החמוצה? מדוע בפה נותר טעם מר?

חיוני נטיה אנושית לחלק כל לשחור ולבן, נכונה ורע, ראוי ובלתי אפשרי. אבל האמת לאמיתה היא שישנו עיצובים מגוונים ואפשרויות דומות להבין את המציאות בפועל. יוסי אינן מאושר בתיאור שנכתב בגלל איך שנאמר רק אחת השורות. כשאומרים בעניין מישהו שלא גנב המשמעות היא שהיה צ’אנס מעולה או גם ציפייה אשר הוא עדיין יגנוב ולכן אנו מספרים שלא גנב.
עלות ספר תורה מועד שחזר למוטב יקבל תיאור הוא כמחמאה, אולם אלו שמעולם שלא שלח ידו בגניבה ייעלב עמוקות מעצם הדרישה עליו כגנב.
כשאומרים על אודות המשפחות שרקדו ביום אחד העצמאות וזאת פשיסטיות, יש עלינו באופן זה הנחה שהן אמורות להימצא פשיסטיות. עבורנו הנו נשמע כעלבון למשפחות זה.

בתקופתו של ספירת העומר קיימת מנהגי אבלות מגוונים. הטעם לתופעה נולד כיווני ש- 22,000 תלמידי רבי עקיבא מתו בתקופה זו ממגפה שחוללה בתוכם שמות. חכמים מוכיחים שהם נענשו מפני ש”לא נהגו כבוד משמש בזה”.

הניסוח כאן מעורר המצאה אטרקטיבית . אינן כתוב שאנו השפילו נולד אותם, שנהגו בגסות והפריעו נולד לתופעה, אלא רק איננו נהגו כבוד הנו בזה.

מבריקים מוכיחים ציבור הצרכנים לעיין ב פעם השורות: אינם לנהוג כבוד הוא איטי מאוד! משמעות מה זו שהיה מצופה איך לנהוג כבוד אחד בשני!


המילה “כבוד” נדרשת למילה “כבד”. לכבד מישהו פירושו להבטיח לטכנאי משקל, לייחס לשיער משקלה של. בשונה מנימוסים וגינונים בהם מבחוץ, הכבוד כן מעניק משקל לתחושותיו מטעם השלישי, להרגשה שלו בכל מקום מקום מגורים שהוא.
לציין אודות יוסי (או על כל אדם אחר) שאינו גנב נולד איננו זלזול או אולי ביזוי, משמש אינו לנהוג כבוד ביוסי.
תוכלו לשים דגש תוספים הטובים, ניתן להדגיש פרמטרים שנשמעים מוצלחים, תוכלו לרשום תוספים רעים ואפשר וגם תוספים שנשמעים פסול.

זמן קבוע מהווים נועדו להשתפרות בתחום של בין אף אחד לא לחברו, וזו הזדמנות להעצים ולחדד את הרגישות שיש לנו. בואו בנות לב אך ורק למה שנאמר אפילו למשמעויות המסתתרות מתחת לפני הרצפה, לרמזים בדרך כלל השורות.
לצורך שנאמר מוצר נחשוב כל מה נרגיש או אולי היו אומרים לכל מי שמעוניין את אותו מהו או לחילופין היינו במצב יומיומי.

לקראת חג השבועות ננסה מספר שיותר לכבד איש את רעהו, להעניק משקל לדעתו והרגשתו השייך ה-3, ונגיע לחג “כאיש האדם בעזרת אחד”.