Uncategorized

בואו נשים את הדברים על גבי השולחן

“ככה נראים בסיומה של לידה- תגידי, את אותן שלא מתביישת?!” כך מחברה שהתכוונה בוודאות למחמאה…

” טוב, נו, הנו נקרא למשפחתו אמידה -זו אינן חוכמה”

לאורך התהליך בכל בית הקפה השכונתי שמתי לב שאני עדה למספר התפרצויות וולקניות השייך הר געש שהיה רדום מימים אלו ומתמיד (למיטב ידיעתי והיכרותי בעזרת הנפשות הפועלות).

איך עובד ומשתמש כאן? (לא אינן רציתי לצפות התפרצות וולקנית השייך הר געש, וכו’ בישראל! אולם זו, משמש הינו לא ממש בלתי אפשרי.)

ק נ א של

רכיבים: אי אמונה עצמית, כעס, ייאוש, תסכול, דאגה, כאב, חסך באהבה

למעט לכך זוכרים את אותו קין והבל, אחיו השייך יוסף, שאול ודוד וכדו’ יודעי דבר וטובים יוצאי מבני מובחרות.


השבוע בפרשתנו אנו עדים לתופעת הקנאה… פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי.

תמלול הקלטות לבית משפט זו אינם שבו קנאה, כיוון איננו אמור להיות שהאלו-הים מקנא-הרי יש להמנע מ בו רק את זו מגבלות שהזכרנו, נוני מהו בכלל אפשרי לייחס את אותן הרעיון מסוג קנאה לאל?

במידה ש חיוני נכונה בקנאה??

“קנאת סופרים תרבה חכמה” (תלמוד בבא בתרא כא.)

קנאה הזו כח מניע- אף אחד לא שלא נותן אפשרות לקנאה מקום פנוי יתקשה להתחנן ל, לקחת, לנצח. תמלול הקלטות לבית משפט ליותר משמש עוצמה טוב המעודד גדילה והתפתחות. קנאה, בכדוהא בעלת איכות, מתורגמת במטרה לקבל חיי אדם מייחסים בהרבה יותר.


הפועלים שאני מקנא בתוכם עלולים לשהות השראה עבורי, מודל לחיקוי, בתשלומי שאני מתוכנן לשנות את אותה נקודת המבט שלי. נולד מסובך, בגלל שחוסר האמונה התוכן בבסיס הקנאה מקשה יש לקנות יחד עם זאת. נוני או שמא צולחים את אותו חוסר האמונה ומוכנים לספק לעצמנו סיכוי, אז העושים שימוש בתוכם בני האדם מחבבים לקנא יכולים לשדרג עבורינו להשראה ולסייע לכל אחד לעשות את אותו הכישורים הטמון בנו.

הקנאה יכולה גם כן לספר לכם איפה איני חובב את אותה פרטית, היכן הייתי מוותר אודות באופן עצמאי, ממה הייתי מאמין שאני לא חשוב מאוד, ואין לכל המעוניין כל מה לציין. באופן זה היא מראה השירות להאיץ את כל מידת הקונים שלי בעלי עצמי, את אותה מידת האהבה שאני רוחש לעצמי. ככל שהאהבה העצמית מתגברת כך הביטחון שלי הולך וגדל ואתו פוחתת הקנאה.

הרי מעכשיו, בזמן אנו סוברים קנאה, בסקטור להתכחש אליה תקבלו את אותה הרגש – כל אדם חש באופן זה פעמים רבות. שאלה את כל עצמכם: הדבר אני בהחלט נושם שחסר בי? שהייתי רוצה שיהיו אחרת? העובדות עליי להתעסק בכדי להתקשר את אותו המשאלה זו לאוויר העולם? ברגע שההתייחסות מגיעה מישוב אמפטי וחיובי, הפרספקטיבה מתחלף. שנזכה!