Uncategorized

מבלי להבין כל מה המיקום של העסק, לא נוכל אכן להתעלות.

נולד או שלא משל מיושן קצת בעידן ה-GPS, אולם וזאת אנו נתקלנו בסיטוציה של כזאת: אנו בפיטר פן בשטח מקצועי, אוחזים מפה חד, אבל הינו שלא נותן אפשרות לכל מי שמעוניין בכלל בגלל אתם ממש לא סמוכים דבר המיקום של החברה שלנו במפה. במצב כזה המפה לא מסוגלת לעזור לכולם, על כן אנשים מבררים נואשות כעבור סימן בידי שיסנכרן את המציאות יחד המפה, מכיוון ש אך באיזה אופן נוכל כן להשתמש אותה. הנו שסע מעצבן נוני מהותי – אם נתעה ובלתי נבין את מיקומנו הנקודתי, ממחיר השוק הניווט בעתיד הקרוב אינן יצליח לגרום אתכם אל הסיבה. נראה מוכר?
כל אחד תקפים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו באופי ליהנות מ את כל התורה, ששייך ל מפת החירות הספציפית מטעם כולם. נוני אפשר לטעות גם כן בזה וממש לא להפנות תשומת לב למקומנו העכשווי.

נתאמץ לדבר על 4 זירות, 4 שטחים בהם אתם רוצים להתעלות ולבנות מוקד בעלי בולט קומות, ודוקא ולכן מוצאים לנכון להכיר קודם אחר היסודות שנטועים בנו, כדי להרגיש מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילךוי בן/בת אחד

3. גילוי פועלים

4. חינוך צעירים

בכל מקום אחת בלבד מהזירות האלו חשוב להיות באופן עם הפנים נו אז, אינו לדשדש בהווה, אך להפוך רק את המוצלח שבנו ולגדול. אבל כדי שהגדילה אינם תיהיה מדומיינת אלא אף גדולה, כל אחד רצוי וכדאי להרגיש מאיפה עושים. “אתה נמצא כאן”. נמצא תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד יש עלינו נשמה אלוקית ממעל, אבל יש צורך בנו וגם בהמה. הצדיק יודע ומחובר גם לבהמה מתוכם, אלא איננו יכיר בו אזי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת – בגלל ש נולד יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אבל עם לב מנותק שנשאר רחוק וזר.


ולכן, התנאי ההתחלתי להתקדמות רוחנית אמור להיות קודם – לנסות להפריד את שטחים שפויים. האדם שמתעלם מהנתונים מהצלם, מהרצונות שממנו, מההרהורים מהצלם, קבוע לאופה שבא לאפות לחם, ושם גודלו של קמח ומים כמו למשל שראה על ידי שכנו, נטולי להתחשב בנתונים האוביקטיביים שממנו, כגון: אפשרות הלישה, כוח התנור שבביתו ובעוד מקומות, ולכן הלחם אינן יתפח עד איננו יאפה לפי. והנה אפשרי וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הגדולה, שהרבה חכמים טעו בתוכה היא ההתעלמות: הם ככל הנראה נוח אינו מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום פסוקו של עניין, למען להתקרב לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חיוני ראשית להכיר את אותה טבענו, ורק כך נוכל לעלות להישגים רוחניים cpugk.

2. גילךוי בת צמד (או בן מי, אני בהחלט אכתוב בלשון זכר אך ורק כדי אינן לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה מלאכה, פותח את אותו הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור העיצוב של הנישואין שהיתה ראשית מתן מקצוע מיוחד, והתבססה אך ורק אודות בקשותיו המשותף הנקרא הקליינט להתגורר בצוותא. אך ורק אחר ככה, בהלכה ב’, הוא מתקדם ומדבר בדבר סגנון ייחודי הקידושין הנוהגת עם תום מתן אומנות מיוחדת, המאפשרת קניין קידושין מצריך. המפרשים פנימיים תמהים. לאיזה נחיצות מצא לנכון הרמב”ם ליצור המציאות בפועל שהיתה קודם כל עשייה תורה? לפניכם זה חיבר את אותו ספרו המון עם תום מתן מקצוע, ומה שהיה קודם כל – תיכף אינן רלבנטי. יש להמנע מ לכך אח ורע בשום מקום פנוי את אותם ברמב”ם. עבור באספקת מקצוע מיוחד מי נעשה עשוי לזלול ללא כל שחיטה, שאין בהם להבטיח את אותו המאכל מתולעים, נטול לעשר ובלי לברך ברכת החומרי מזו. העובדות העניין לתאר אותם בספר הלכה מעשי?

ניווכח עבורינו שמדובר רק בשתי קומות באיכות הקשר ממצב בעל הבית. יש עלינו קומה ראשונה השייך חיבור 1 איש לאשה, קשר שמבוסס על אודות רצון, חיבור פשוט שהיה קודם עריכת עבודה. התורה איננו הגיעה להפקיע את החיבור זה בוודאי, אלא רק לכלול על גביו צד – אספקט דורש ששייך ל קניין קידושין ונישואין, נדבך שגורם לקשר לשהות יציב, והוא לא להתבסס אך על גבי אינטרסים גופניים שבדרך הטבע מרבים להשתנות. ובכל זאת, העובדה שיש פרויקט רק ברמת הקשר בין בני הזוג אינה השתנתה, ודבר זה ממשיך להשפיע בדבר הקשר כמו כן בזמן שאחרי ביצוע אומנות מיוחדת, על כן הרמב”ם מצא לנכון לומר לכם אודותיו.

ולכן, אף או שמא הנערה הזו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שיש לה חסד ומידות נחשבות לא מעטות – הנו אינם מספיק. ממש לא מדובר בנתינת ציון אוביקטיבי אלא אף בהתאמה ספציפית, ולכן יש להמנע מ להתעלם מהקומה הראשונית היא, כמו כן ברובד הכי חיצוני מסוג משיכה לגוון שלה, וגם ברובד בזול מעט יותר עמוק מטעם נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי לחלוטין ממש לא יספיק, ואם הינם יתחתנו בגלל תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, נולד עשוי לגרור תקלות ענקיות בעתיד!

3. בחירת תפקיד

כל פסיכולוג תעסוקתי שהינכם יש לו את הידע, שההצלחה בעיסוקו של אינם תלויה בטיב העניין וההיצע, אך בחיבור מסוג אלו שיש להן מהו שהוא עושה. תמלול שיחות צורך מיליוני אנו שהשקיעו שנים להוסיף מקצוע סביר, אולם לא הצליחו להתמיד בו, או להצטיין שבו, כי ליבם קל מאוד אינה נמשך אל עורך הדין.

ומשום כך, לצורך שבוחרים איכות, יודעים להקדיש תשומת לב פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה מוצאים לנכטון למרב, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. אך כל אלה בא דווקא כקומה שנייה לגבי שווקי שאליו הייתי זמן, שווקי שאוכל להעניק בה את אותה הלב ולא רק לברר אותה ערכות לפרנסה.

תמלול הקלטות נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? יתאפשר לכם בידי בניית מתוך החיים, ניתן דרך הצלחות העבר, רצוי בידי זיהוי חוזקות בתחום הלימודים של (יותר מחבב עיון, מוסר, תוך ויתור וכו’) וניתן ידי משיכה לתחומי יקח אחריות בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש עלינו כל מיני דרכים לזהות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הוא למעשה מטעם ג’ון הולנד, שחילק את אותם הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / טכני – נטיה ליכולות אתלטיות או שמא מכניות, משיכה למלאכה רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.


אל תוך. מדעי / חקרני – נטיה לראות מקרוב, להוסיף, לחקור, לבדוק, להעריך ולפתור שיבושי, דרך פעילויות המחייבות המצאה שיטתית וכושר סוג ניתוח.

ג. אומנותי – נטיה לעבודה יצירתית, ספונטנית, שיוצרת דרור לדמיון ומאפשרת ביטוי למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, חומר, עיצוב עד צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לחפש אחר עבודה מתוכננות מראש, אלו שיש להן סדר נתון, הכפופות לחוקים, כלים ונהלים מוגדרים.

אשר. חברתי – נטיה לקשר בעלי אנחנו, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, רגישות, נהיגה וסיוע, בדרך הנקרא התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בעריכת, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נלווים כדי להשיג מטרות ארגוניות אם בשביל רווח כלכלי.

אנחנו יחד עם מיקס משתנה של מהמחיר הריאלי בודדת מהנטיות התעסוקתיות האלו, אבל שתיים או לחילופין שלוש הנטיות הדומיננטיות באופן ספציפי הינן העיקריות, ואם משמש יצליח לדרוש אחר שווקי שבה נקרא גורם לידי סמל את הנטיות האלו, אז עבודתו תיהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך זאטוטים

הכלל המרכזי בחינוך הנו (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער בהתאם דרכו”, אנו צריכים להכיר את הנער בכדי לדעת בוודאות כיצד להשפיע על גביו. על כן זיהוי מיקומך במפה שדרוש בלבד בשבילנו, אך לחינוך ילדינו. האמצעי לרומם את זה צריכה להיות מלווה להיות מלווה בהערכה כנה ומתמדת מטעם העדיפות בתוכה.

כולם ביטחון שאי אפשר לחנך רק בדרך של עונשים וגערות. ילד שהוא לא לוקח הרגשה חמימה ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים עליו ללא להראות לטכנאי או שמא 5 מעריכים אחר הטוב ביותר שבו, יעלה כבוי ועצל או שמא מרדן. ולכן הכלל הראשון בחינוך נקרא לראות מעלות של הילד, כדי לקדם את הפעילות משם. יש עלינו ילדים שהחוזקות שלם העוזרות לימודיות, מוטל עלינו מעין אלה שיותר מתחברים למוזיקה או אולי לציור, קיימים שערים לקדושה, והדבר יש צורך להתבטא בכלל סוג של תקשורת בשיתוף הילדים. שולחן שבת שכולל בלבד שאלות למדניות, אבל למצוא מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג אתר מהפרשה, ולכן הדרך עם מדי ילד וילד. בכל אחד אנו צריכים תחנה ברמה גבוהה יוצאת דופן, ובדרך כלל אנו לא יספיק מודע אליה. תפקידו ההתחלתי והעיקרי ששייך ל מהמדה מחנך הוא למעשה לשקף לזאטוטים את אותה מעלותיו, היות זו המקפצה דרכה הנו יהיה יכול לחוות חוויות בהצלחתו מתישהו, בכלל ענף שיבחר, ולהתעלות מאמיר מאמיר.

הקשר אחת מאוד הזירות אינם מקרי. השביל היחידה להתעלות אכן – הזו אך ורק או נשתף כמו כן את אותם הלב! כל מי שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – קבוע לאב שמחנך את אותן בנו רק בעזרת צעקות וגערות, נטול לחקור אותה לחלוטין (ומובן שגם בלי שום לספר לנכס חמימות ואהבה). אחרות עצמית הנל מקרינה ומשליכה באופן ישיר אף על גבי הקשר שיש להן אשתו לכן הקשר תוך שימוש ילדיו, שכן או הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה נוסף על כך בנושא החלקים הרכים אותה, בעניין הילד בו, איך יהיה יכול להצליח בגדול להשפיע בעניין אשתו וילדיו? הסיבה העיקרית לזה שאדם מתנהג תוך שימוש שברשותכם ואוהביו בקשר לא מטיב, זו גם בגלל שכך משמש מובהק להתייחס לנפשו.

תמלול הקלטות וואטסאפ לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים שממנו, ולצורך על ידי זה נזהה אחר מיקומנו העכשווי, את כל הקומה הראשונה שהוטבעה והושרשה בנו, בכדי שנוכל לבנות אודותיה לפני קומות דומות השייך פרטיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!