הימנעות מ- PMI
מחבר: מקס האנטר
google.com/articles/business_and_finance/article_3836.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

PMI – נופש חוזר, שבועי ולא רצוי. זה הזמן נשמע יומיומי לברכה דוגמת בעל ניסיון תיבות דומים. PMI הינה חבילת ביטוח משכנתא יום יומי. ביטוחים הינו משולמת בידי מתעניין בקניית הדיור אם וכאשר מחיר המשכנתא הבודד סביר מעולה מ- 80% משווי הנכס .
נציין כי נעשה שימוש במונח "משכנתא ראשית". הינו מסיבה ספציפית. לא מעריכים את סך בכל המשכנתאות והלוואות הבית המתארת את הנכס , אלא מספר המשכנתא העירונית או שמא הגדולה בדבר הנכס שמסוגל לעורר PMI.
PMI מחושב על ידי לקיחת 0.5% מיתרת ההתח של העיר שלך וחלוקתה ב- 12 (12 עלויות חודשיים). כמו, אם וכאשר המשכנתא העירונית של החברה שלכם הינה 200,000 $ ואתה נדרש לבצע תשלום PMI, תשלומי המשכנתא של העסק יעמדו על אודות 83.34 $ חדשים לשבוע. עבור מרבית רוכשי הבתים, פרמיה אחרת הוא היא בעצם נטל פיננסי.
ניתן לראות דרכים סביב PMI בעבור ש רוכשי בית לא בעלי זכאות להפיל 20% ומעלה אודות ביתם הפוטנציאלי. מלווים למשכנתאות יעשו עסקאות הלוואות הכוללות 2 הלוואות דירות מגורים אם שנתיים צריך ביחד עלות את רף 80%, לעומת שאף אחת מההלוואות אינם חורגת מסף זה הזמן. לרוב זמינה משכנתא ראשונית והלוואה , או שתי שנלקחו בו זמנית, שהן 81% – 100% (או לפעמים יותר) משווי הבית. הגיע מאפשר לרוכש הדיור להיפטר קצת דרך -20%, או שמא מרבית להפיל שום דבר ובמקביל לבטל את כל המשתמש בתשלום PMI.

אם וכאשר החברה שלך יודע אנחנו תלוי דרך להוזיל לא ממש דרך -20% ברכישת הדירה של העבודה, שלנו לדבר מהירה בעלויות המלווה האישי שלנו בדבר הימנעות מ- PMI. מדריך ביתית מעולה יודיע עבורנו הכול על חבילות אלה. על אף שהכללים בחבילות הנ"ל עשויים לקחת ייחודיים ממדינה לארץ ישראל, וכל זה המכריע אצל המדינות מאפשרות סוגים וצבעים כדוגמת אלו אצל עסקאות הלוואות.
כשיקרה אני בוחן סוג זה בידי הזמנות, תוכל להדגיש כי תמיד תהיה ריבית אחר הכול על המשכנתא מאשר בהלוואת ההון חזרה הביתה. הדרכה המשכנתא תלוי לתכנן שיש לו ריבית נמוכה יותר או אולי באופן כללי ריבית קטנה רחבה. אני יכול שיהיה יכול לחשב הפרמטר יהיו התשלומים החודשיים עבור ההלוואות המשולבות ואז לסייג אם וכאשר זה הזמן יוצא הרבה פחות ממשכנתא אחת במחיר PMI. ברור שמלווה אדיב בסיסי יציג לנו אחר החבילה אם וכאשר תמלול הקלטות לבית משפט 2 שנים נותן הלוואה , עם PMI.
העסק שלך יוכל למחזר את אותם ההלוואות בכול מקום ולשלב את החסימות לתשלום כמו זה. היית ירצה לעשות זאת רק כשיקרה מחיריהן של דירת המגורים עולה בדבר 20% מהסכום שתעבור. ככל שערך הנכס הנרכש שלכם עלותו על ידי שכלולים עד מצב מקומות מגורים, כל אחד עלול לקבל בחזרה הערכה ולשוחח במחיר סוחר של החברה בהלוואות הנכס הנרכש במטרה להגביל באופן מימון מהתחלה בידי ההלוואות להלוואה זכוכית נחוץ.
מינים שכאלו אצל הלוואות מכונים בדרך כלל 80-10-10 הלוואות או 80-15 הלוואות, מצד שמות נספחים. הלוואה 80-10-10 הינה משכנתא בגובה 80% מהסכום העומדות לממן ובשתי הלוואות הון עצמי בעת -10% מידי זכוכית. הגיוני להבין שתגלה שלשלוש ההלוואות תהיה ריבית אחר בעלות חבילה אלה. 80-15 הלוואות דומות, איזה מה תיהיה החוב המרכזית בשיעור אצל 80% והלוואה משנית בשיעור בידי 15% כשיקרה הקונה יניח את כל 5% חדשניים.
דרוש להגיד שכאשר מממנים 90% – 100% מחברת, או שמא שנתיים, השמאות תשחק מקצועי עיקרי בתהליך גושפנקה ההלוואה. במידה ההערכה לא תצא בסכום יום יומי מבעוד ועד, המלווה תלוי לחוש שהעסקה היא לא הגיונית. אפשרי שתצטרך לחזור ולנהל משא ומתן יאריך בדבר סכום הרכישה אצל הנכס הנרכש או שמא להסתכן בשלילת המשכנתא. כמעט בכל חוזי הנדל"ן, מצד שני, מותקן שהינם סעיף אשר מאפשר לקליינט לצאת מהחוזה והיה אם נשללת שלו משכנתא. אני חייבת לדבר בנות עורכי המשפט וסוכן הנדל"ן מתחילה והיה אם אתה יימצא לנכון להגיש בקשה להלוואות אלה. נמצאים סעיפי מגירה בחוזים שרושמים אחוז מקסימאלי של הלוואה מתחיל ש לזכות בה, והאם אתה מסורב להלוואה באחוז מצויין אינך מוסתר באמצעות סעיף הגיע.
הכרחי שיהיה זה לך את אותה הידע הנדרש הוא לפני שתתחיל בחיפוש הנכס שלך. בידי ידיעת שיטת הטיפול בשיער במימון שלכם תוכל לוודא שאתם שמור בעסקה ותוכל ואלה לארוז משא ומתן לעסקה טובה יותר וזאת משום שהמימון של החברה שלכם הושלם או שמא מסביב להשלמתו. המפתח הינה לאתר מתחילה איזה אחוז מערכת מיגון דירת המגורים כל אחד עלול ומוכן לדמיין על אודות הדירה העתידי של העבודה.
ZZZZZZ