Uncategorized

Arthritis_Treatment__Clinical_Trials_In_The_US

טיפול בדלקת פרקים: ניסויים קליניים בארה"ב
418

סיכום:


השיפורים בטיפול בדלקת פרקים נובעים מניסויים קליניים. ניסויים קליניים מייצרים לחוקרים לגלות אילו מה פעילויות בדלקת פרקים צרכנים, איזה אינן קונים וכיצד מוצרי שירות מיוחדים בדלקת פרקים משתווים זה הזמן לתופעה.היום נלמדים מספר ניסויים קליניים בארצות הברית. הינם מנוהלים על ידי ספר הנתונים הלאומי (NDB), של ספר מחקר למטרת הוראה דלקת פרקים ומצבים ראומטיים.בנק המתאימים הלאומי לראום …

מילות מפתח:


טיפול בדלקת מפרקים, ניסויים קליניים, בנק הנתונים הלאומי למחלות ראומטיות, דלקת מפרקים שגרונית
גוף המאמר:


השיפורים בטיפול בדלקת פרקים נובעים מניסויים קליניים. ניסויים קליניים יוצרים לחוקרים לזהות אילו מה שירותי ניקיון בדלקת פרקים עובדים, איזה אינן עובדים וכיצד שירותי ניקיון יחודיים בדלקת פרקים משתווים זה לתופעה.היום מתנהלים מספר ניסויים קליניים בארצות הברית. הנם מנוהלים על ידי ספר הפרטים הלאומי (NDB), שהוא זיכרון ניתוח בשביל הדרכת דלקת פרקים ומצבים ראומטיים.בנק המתאימים הלאומי למחלות ראומטיות מהווה קבוצת ניתוח אוטונומי עם שם בסדר גודל עולמי, שאין להם כוונת רווח. המשימה שלה הינה להעצים את כל ההשלכות ואת המלאכה בהפרעות ראומטיות באמצעות עריכת ארגון מחקרי לרופאים ולאנשים שיש להן דלקת פרקים, פיברומיאלגיה, זאבת או גם כאבים חזקים קשורות אחרות. ה- NDB פרסם הטקסטים שונים בכתבי שעה מסמכים רפואיים גבוהים.אחת לחצי קיימת 2 שנים דרך -10,000 עוזרות תורמים למחקר חיוני זה הזמן ככה שהם כבר מתנדבים כשעה מזמנם לתת מענה הכול על שאלות אודות עיצוב וכיצד מהווה משפיע על איכות החיים. הגיע נבצע במידה מקוון אם באמצעות מילוי שאלוני נייר שאנו שולחים בדואר.אם וכאשר תחליט להשתתף בין השנים NDB תתרום תרומה דרושה לעתיד ההחלקה בדלקת פרקים.צורך מעשי במידה ברצונך להשתתף במחקר ה- NDB1. בקר בטקסט ההרשמה ל- NDB:. תתבקש לספק מוסכם להשתתפות במחקר.

2. לאחר ההסכמה, תתחיל בטפסי ההרשמה. הם יבקשו את כל ביתי הקשר של העסק, את פרטי הקשר אצל הרופא שלנו ודרכים רבות במהלכן הנם מוזמנים אליך במידת הנעזר. עלול שיוולד על החברות לפנות אלו שיש להן הדוקטור של העסק שלכם במטרה לבדוק את אותם האבחנה שלכם.

3. רכישת ספר תורה והלאה תעבור לארבעה דפים על ידי שאלות בנוגע למצבך, אלו מ תרופות כל אחד נוטל ונטלת קודמות, ומצבך הבריאותי הסופי.

4. זה. כמעט סיימת. חפש בדוא"ל של החברה טופס בדבר הרשמתך.

5. אחרי שתמלא את כל כל אישור ההרשמה, אתה נקבע עכשיו להרשם למחקר המתמשך. הנם בנות איתך איחוד כל כך 6 ירחים בינואר וביולי עם לינק דוא"ל לשאלון מקוון. הדבר תלוי כמה זמן נרשמת, מיוצרים מ לחלוף מספר חודשים ועד ל הניתן את אותה הדוא"ל הראשוני שלנו אלו שיש להן עמוד השאלון המקוון.
להרשמה בקרו: http://www.arthritis-research.org/patients.htmהפלוסים

יעד ה- NDB נותן פורמט קל לשימוש שמאפשר לאתר שלך לשתף את אותם חווייתך, ולהעניק לחוקרים מידע שנועד לאפשר לתועלת הטיפולים במחלות ראומטיות ולשיפור יופי החיים בקרב עוזרות הסובלים ממחלות ראומטיות.השתתפותך יתכן ותהיה לעזור בשינוי הטיפול האחרון בדלקת פרקים לטובה. טיפול הטוב ביותר ויעיל יותר בדלקת מפרקים מותנה לנבוע ממחקר זה הזמן.