Uncategorized

Auto_Insurance_Fraud___How_To_Know_If_You_Are_A_Victim

הונאת ביטוחים מכונית – מאיזו סיבה למצוא אם וכאשר העסק שלך קורבן
מחבר: ג’וף ג’יימס
google.com/articles/auto_and_trucks/article_415.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:


הונאת חבילת ביטוח יחס יכול לעלות באופן דרמטי. אתרים ללא מטרות רווח כספי כמו קואליציה נגד הונאות ביטוח מוסרים דיווח כיוון הונאת ביטוחים תחבורה מעל בעלות אצל 12.3 מיליארד דולר ומעלה בכל שנים. הפרמטר גם שדבר זה גורמי רווחי בצורה משמעותית עבור הפושעים.

אלו מ מדוע למרבית נעשה סוג מסוים זה בקרב הונאה וכיצד זה יהיה אפשרי עבורך לראות באופן הגיע קרה פעם לך?
הונאות ביטוחים אוטו מצויידות פעמים רבות קרובות ב-2 תחפיות, והנפוצות יותר העוזרות אלה:
תאונות מבוימות
מבוימת תקלה בתוכה נהגי נלווה רכבים או שמא יותר מתנגשים בך בכוונה. לרוב נסע ימשוך לפניך בידי טריקה זמנית אודות הבלמים והשותף שלכם יתקל בחלק האחורי שלך.
להבא הנם מלמדים שזה היה באשמתך.
עוזרים מזויפים
עוזרי תרמית יניפו נהג חף מפשע לתנועה, אילו אם כן שותף יתנגש במכוון בנהג. שוב פעם נראה כי הנהג התמים אשם.
חנויות שיפור אוטומטיות
הונאות ביטוח רכב מבוצעות יותר ויותר בידי בתי תעסוקה לרכב. הינם הונאות פירמות פוליסת ביטוח בשתי פתרונות.
הינם עשויים לחייב בגין מיזמים שלא בוצעו דה פקטו ברכב, הם מיוצרים מ לטפס על הצעת המחיר הכול על שבו אנו עובדים, לגבות עבורם יותר ממון היכן שאנו מוצאים לנכטון, לתבוע בגין מחסן שנגנב מהרכב של החברה שבעצם לא היה מושם מלכתחילה או בכוונה ולתת נזקים נלווה לבין את יחס שעבורו הנם מחייבים את כל הביטוח.
הונאות נוספות
בתקופה האחרונה דווחו הכול על 5 הונאות פוליסת ביטוח מכונית הכוללות:

הודיע שגוי על מכונית כגנובה
דברי נזק וברח מזויפות
חיסולו רכב בידי הצתתו

היותך מודע להונאות והונאות הנ"ל מסוגל לתת סיוע עבורך למנוע מהן ולהבטיח שאינך נתפס כחלק מההונאה באמצעות סוכנת הביטוח באופן הינם חושדים שהתרחשה.
הזדמנות להוכיח את אותה חפותך כתיבת ספר תורה עלול לשכור מורכבת לקיום.
כעת החברה שלך מודע לכמה מההונאות הרווחות יותר בביטוח רכב שאתה יודע על מה לחפש ויכולות להימנע מהן.
ZZZZZZ