Uncategorized

BWCC2-types-of-coins

איזה סוגי מטבעות רגילים אספנים?


פשטות לא המדיניות מקסימלית בכל הנוגע לאיסוף מטבעות. ברוב הפעמים המטבעות הם שמאד מעריכים את כל הנדירות, ההיסטוריה או לחילופין מדינת האם.

לפניך רב רחב אצל רב המטבעות ש"מטבעיות "אובססיביות:

מטבעות לאומיים: פטריוטיות במטבעות

למרבית, אספני מטבעות לאומיים מחפשים לצבור מטבעות אצל ארצם. נהוג מקובל בקרב אספני מטבעות לאומיים להשיב מטבע מייצג מכול עשויה להאריך וסימני מנטה על כל סדרת מטבעות. אספני מטבעות לאומיים מיוחדים זכאים ל וריאציה בעלת משמעות של סדרות, תאריכים ונענע.

מטבעות שגיאה: זה בסדר לשכור אינן כל כך בסדר

כזה הסוגים המודרניים אצל איסוף מטבעות ידועה איסוף מטבעות שגיאה. טעויות התאפשרו כשיקרה ייצור המטבעות הופך אוטומטית בעת המאה התשע עשרה. לאספנים בקרב מטבעות היסטוריים טוב מטבעות שגיאה מכיוון שהם אוהבים מאוד את אותן הייחודיות או שמא מטבעות השגיאה. וכדלקמן אספן מטבעות מודרני מתאהב במטבעות שגיאה מכיוון שמובטח להם שהתהליכים המודרניים מעניקים הבטחה שאנו מיוחדים. סובייקטים או שמא שגיאות המטבע כוללים את הדברים הבאים:

– מתים שהוכפלו
– סימני מנטה שנדבקו שוב
– מיושן יתר על המידה
– שביתות כפולות
– מטבעות שהם מתכתיים
– מטבעות עקורים או אולי מבחוץ למרכז
– מטבעות שקוצצים
– מטבע כזו בעלות מועמדויות מתחלפות נספח הצדדים, פעמים רבות בגלל פרדות

מטבעות העולם: תחביב המלכים. של אמא אדמה

איסוף מטבעות תחום עוסק באיסוף ש מטבעות מודרניים מכל מדינות האתר בטבע. כאלו אלו שיש להן אתגרים גיאוגרפיים יתקשו להשתתף באיסוף מטבעות אלה. אם ברצונך ליטול אספן בקרב מטבעות עולמיים, רק שלך לקחת קיים להקטין סכום כספים נכבד באופן תשאף שיהיו לרעיון שלך מבצע איסוף נרחב – קיים חשש שיהיה זה מצריך ב"מטען סילון ". אספני מטבעות עולמיים פונים למעצב בתדירות גבוהה מטבעות מייצגים מכול מדינת ישראל או כתיבת ספר תורה . קיימים ואלה אספני מטבעות עולמיים שאוספים במסגרת נושאים דוגמת מטבעות הכוללים בע”ח.

מטבעות היסטוריים: ערך העבר

אספני מטבעות היסטוריים מוצאים חשיבות במטבעות מימי הביניים או אולי פרק הזמן העתיקה. הפופולרי ביותר נמצא המטבעות ההיסטוריים הנוספים הכללים של את הדברים הבאים:


– ביזנטית
סלטיק

– יווני
הודי
– ישראלי
מרובינגיאן
אוסטרוגותי

ישנן מחלקות מטבעות עתיקות רבות, אילו מה זה באמת תלוי בהעדפות האנשים. הדרך הפופולרית היא לאסוף את אותן המטבעות שהוטבעו בתקופתו של שלטונו של קיסר אם מלך מסוים.