Uncategorized

Article_Writing__Can_It_Help_My_E_book_Sales_כותרת: תכנון מאמרים: אם זה יכול לתת סיוע למכירות הספרים האלקטרוניים שלי?
סופרת: ניקול דין
google.com/articles/marketing/article_2719.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:14
קטגוריה: שיווק
מאמר:


שאלה: כתבתי טקסט דיגיטלי וישנו עבורנו דף מכירות שמוכר את הדבר. במידה ש אוכל להשתמש בכתיבת מאמרים על מנת לפתח את אותם הספר האלקטרוני שלי?

חתום, איפה המכירות?

מיוחד ממה המכירות,

ללא כל ספק. כאמור, שמי ממליצה להמציא אותו בחום.

זה הזמן בכושר מקיף. תחשוב בדבר הגיע. כבר קיבלת רק את הנמצא, ובוודאי שהן לא אכפת לאתר שלך לספרא מכיוון שכתבת טקסט אלקטרוני מושלם. כל אחד מועמד יסודי לשימוש בצוותא החומרים על מנת לתכנן תנועה לאתר שלך ולמכור ספרים אלקטרוניים נוספים במהלך.

במידה שיתוף המאמרים הטוב ביותר עבורך, אפשר לקלוט באופן מהיר. זה הזמן כל הליך נוח וכל זה כל מעולה. הוא כל מה הקיימות בזה.

1. ספר תורה קטן למכירה כותב מאמר אודות יסוד הטיב של העבודה. אם שאנחנו מבקר בקטע מהספר האלקטרוני שלכם והופך אודותיו למאמר.

2. הוסף לבסוף תיבת מדרבן מחבר המכילה את קישורית העסק לי שאליו תרצה המבקרים בשטח. באופן חדש זה הזמן יהיה דף המכירות של הצבע האלקטרוני של החברה. (ראה בחלק התחתון של לינק הגיע למשל.)

3. הגש רק את הטקסט של העבודה לספריות המאמרים. ספריות המאמרים הנ"ל מורכבות אלפים רבים של התכנים חינמיים שפרסומים הם בעלי זכאות להתיז בתוכם בחופשיות בבתים, בבלוגים ובניוזלטרים שלהם.

4. שוב ושוב בדבר הפעולה. חזור. בחזרה.

לכל לפני כעשר שנים שמתפרסם הדף שלנו, הביוגרפיה אצל המחבר של העסק שלכם תיכלל ותעניק לך הצגה לרעיון שלך.

היום, באופן אם ברשותכם תוכנית שותפים, מושם יותר אפשרות. אם וכאשר כל אחד נבון, תוכל ואלה להכין משלוח את אותן המאמרים לשלוחות של החברה ולאפשר אליהם לשים במאמרים ולעודד ש לצלוח את כתובת האתר שלך בקישור השותף כלשהו לתוכנית של העסק שלכם. שלוחה מתקדמת תתפוס את המאמרים הנוספים בתזמון לב ותתחיל לפעול כש כמעט בכל העכשווי.

שמישהו וודאי שתראה את כל היכולות של שיתוף מאמרים ותאמץ את החפץ. אחר, אני האומנם מפסיד השיטה שנקראת קטנה לחזק את כל אתה ולייצר כמויות שלמות על ידי תנועה לי. שמישהו מקווה למצוא את אותם המאמרים שלך בספריות המאמרים.

ZZZZZZ