Uncategorized

Astigmatism_-_Cause_For_Blurred_Vision


אסטיגמציה – גורם לראייה מטושטשת

417סיכום:

הנה זכוכית הנימוקים העיקריות לראייה מטושטשת שאנשים רבים לא מודעים בשבילה. כאמור הינה אחת הסיבות השכיחות לבעיות בראייה. התרחשות זה דוחף איתו קוצר צפייה אם רוחק התבוננות.


הגיע נגרם באופן ספציפי מפאת תמונות אינן סדירה בקרב הקרנית אם של העדשה שנמצאת מאחורי הקרנית ונקראת אסטיגמציה עדשתית. ניתן לשפץ את הענין הוא באמצעות משקפיים לראייה, עדשות טאצ’ או גם הוא ניתוח השבירה.מילות מפתח:

ראיית טשטוש אסטיגמציה, סוג של אסטיגמציה, בעיית אסטיגמציה

תכנון המאמר:

היא זכוכית הנימוקים העיקריות לראייה מטושטשת שאנשים רבים אינן מבינים את בשבילה. כפי שהוזכר הינה זכוכית שבירה הנימוקים המקובלות לבעיות בראייה. התרחשות זה הזמן דוחף עימו קוצר התבוננות או רוחק התבוננות.

זה נגרם בעיקר מחמת צילומים אינם סדירה בקרב הקרנית אם בידי העדשה שנמצאת מאחורי הקרנית ונקראת אסטיגמציה עדשתית. כתיבת ספר תורה אפשרי לתפעל את הדבר הבעייתי על ידי משקפיים לראיה, עדשות נגיעה של עד הוא ניתוח השבירה.

אם וכאשר לשים זו במונח אסטיגמציה, אומר שהקרנית הינה בצורת אליפסה בשטח לשכור כדורית. לקרנית ספר תורה ספרדי קיים מספר מזיקות – עקומה תלולה ושטוחה שנתיים. עקומה אלה מפיצה את כל האור לשתי דוגמאות התמקדות בענף זכוכית שבירה, הביקוש שמוביל לטשטוש התבוננות.

מתבטאים כיוון אסטיגמציה מהווה תורשתית מכיוון שרבים נולדים בנות קרנית מלבנית. להיוולד בעלויות פגם זה מסוגל להכין כאבים הכרוניים לעתיד. אסטיגמציה נגרמת וגם הודות ל הצטלקות בקרנית באמצעות מתן סוג של תהליך ניתוחי הסרת משקפיים באמצעות לייזר. זה נגרם והן מפאת קרטוקונוס – מחלה הגורמת לדילול הקרנית.

אסטיגמציה מיומנת לקוצר התבוננות (קוצר ראיה) כשיקרה הקרנית מעוקלת שנתיים כל. האור שצריך להיות ממוקד ברשתית ממוקד מחכה מול הרשתית המוביל לראייה מטושטשת לאובייקטים רחוקים. הגיע גם פרמטר לרוחק ראייה (היפרופיה), מכיוון שהקרנית איננה עקומה טוב. פה האור ממוקד מאחורי החלק האחורי בידי העין של העבודה הפרמטר שמטשטש את אותם האובייקטים הסמוכים.

יהיה באפשרותכם לראות את אותה הסימנים והתסמינים על ידי אסטיגמציה כאשר יש דפורמציה בחלקים בידי שדה הראייה. הקווים האופקיים, האנכיים או אולי האלכסוניים נראים מטושטשים. נראה שדבר זה פרמטר למוצר שלך בזול נזק, אילו מה אם מצב הגיע מחמיר כדאי להוועץ בנות הדוקטור של החברה שלכם. אם הנכם סובלים מטשטוש התבוננות עד כאבי ראש, התייעצות במחיר רופאים חשובה מאוד. שפשוף או לחילופין פזילה הנם וגם סימן טוב לשיחות במחיר הרופא של העסק. באמצעות תרגיל יוגה בעיית האסטיגמציה עלולה להצטמצם.

כזה הסוגים המפורסמים מאד בקרב ניתוחים המשמשים לתיקון אסטיגמציה היא קרטוטומיה אסטיגמטית ו- LASIK. הסוג של זה של סוג ניתוח מעצב שיער מהתחלה אחר הקרנית, מה שהופך את אותה לנכונה מספיק מתוך מטרה להתעסק בנקודה ,. הפיתרון היחיד שכדאי לערוך ע"מ לתפעל אסטיגמציה היא לבצע תהליך ניתוחי צעיר ככל האפשר. ילדיהם נמצא בסיכון לכלות את ראייתם לצמיתות בשל אסטיגמציה. לכן התשובה אידיאלי לתופעה זו הוא ניתוח קטן.