Uncategorized

שימשו מיקרים שנזקקתי ליותר משוקולד, בכדי להתגבר אודות הרגעים הקשים בגידול ילדים קטנים. אבל אז התחברתי לשוקולד הפנימי שלי.

שה להאמין, אך אירוע אינו שיחקתי שוקולד איכותי. בתקופת שנות ילדותי, ידידיי נהנו מחטיפי שוקולדים, עוגות שוקולד וגלידת שוקולד איכותי...
Uncategorized

Auto Draft

וירוס ה”זיקה” שהתגלה בשנים האחרונות בדאלאס כמו כן לארצות בדרום אמריקה והבהלה שתקפה את כל הציבור הרחב, גרמו לנו להניח...
Uncategorized

Auto Draft

וירוס ה”זיקה” שהתגלה בשנים האחרונות בדאלאס כמו כן לארצות בדרום אמריקה והבהלה שתקפה את כל הציבור הרחב, גרמו לנו להניח...