Uncategorized

Auto Draft

לבלות פירושו להסתכן בכישלון. לאהוב פירושו להסתכן באובדן. לחלום פירושו להסתכן באכזבה. לרוץ פירושו להסתכן בנפילה. לגדול פירושו להסתכן בכאב....
Uncategorized

Auto Draft

אנחנו חפצים חיים שאינם קשים. חפצים שהעבודה תראה קטנה, חיבה נטולת מהמורות וקשיים, תחולת החיים של עסקים הזורמים בנושא מיהו...